تبیان، دستیار زندگی

مقاومت ویروس جدید کرونا

مدت زمان ماندگاری کروناویروس جدید (2-SARS-CoV)

منظور از ماندگاری (مقاومت) ویروس، حفظ قابلیت بیماری‌زایی است. ضمناً، قابلیت بیماری‌زایی بر روی سلول‌های کشت‌شده در محیط آزمایشگاه سنجیده شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.