تبیان، دستیار زندگی

اقتصاد انقلاب اسلامی

اقتصاد جمهوری اسلامی و معیشت مردم

اقتصاد ایران علیرغم همه شرایط این چهل و یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعم از جنگ تحمیلی، تحریم و ...اما توانسته به موفقیت های خوب و قابل اعتنایی دست یابد. در این پرونده به بررسی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی و اثرات ان در زندگی مردم پرداخته شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اقتصاد انقلاب
شبهه‌ای که این روزها در ذهن بسیاری از مردم به خصوص نسل جوان جامعه وجود دارد، موضوع پیشرفت انقلاب در بخش‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. مقایسه برخی بخش های ضعیف با کشورهای پیشرو و نادیده گرفتن شرایط کشور اعم از جنگ و تحریم و ... مهمترین مغالطه ای است که امروزه رسانه های خارجی برای ضعیف نشان دادن اقتصاد اران در سال های پس از انقلاب از آن استفاده می کنند. در این پرونده تا حدی به پیشرفت اقتصادی - زیرساختی کشور در سال های پس از انقلاب پرداخته شده است.

چقدر اقتصاد ایران در راستای اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی جلو رفته است؟
           

انقلاب اسلامی و شکاف طبقاتی بیشتر: از شایعه تا واقعیت


از شنیده‌ ها تا عملکردهای اقتصادی انقلاب اسلامی