تبیان، دستیار زندگی

فراخوان پویش نماینده دوازده میلیونی!

در حال حاضر 12 میلیون جوان در انتظار ازدواج داریم که با احتساب خانواده هایشان نیمی از جمعیت را شامل می شوند. باید کاری برای جمعیت کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ازدواج
فلسفه وجودی تشکیل مجلس شورای اسلامی ورود نمایندگان مردم به ساختمان بهارستان برای پیگیری حقوق آنان است، ولی عجیب آن است که در طی سال‌های گذشته، ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج، تقریباً هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارند که حقوق آنان را پیگیری کند

تا جایی که ۱۴ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گذرد ولی به جز چند نماینده دغدغه مند، غالب نمایندگان در مورد این قانون سکوت کرده و نظارت بر اجرای قانون را که از وظایف اصلی نمایندگان است به فراموشی سپرده‌اند. آن هم در وضعیتی که میانگین سن ازدواج در دختران و پسران به ترتیب به ۲۴ و ۲۷ سال افزایش پیدا کرده و فاصله بین بلوغ تا ازدواج به بیش از یک دهه رسیده است.

حال از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس انتظار می‌رود، موضع خود را به صورت شفاف و مشخص در قبال اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و دیگر مطالبات این جمعیت ۱۲ میلیونی که با احتساب والدین آن‌ها که درگیر با این مسئله هستند، حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بیان کنند تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتری درباره انتخاب نماینده موردنظر خود تصمیم بگیرند.

✍ ✍✍امضا بیانیه پویش نماینده دوازده میلیونی :
 bit.ly/nm12m