تبیان، دستیار زندگی

قوانین مسابقات ایربوت در چهاردهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان

این مطلب شامل قوانین عمومی، قوانین بخش پایداری، بخش زمان، مستندات و نحوه محاسبه امتیازات مسابقات ایربوت که در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد، می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قوانین مسابقات ایربوت در چهاردهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان
شرایط کلی مسابقه در بخش ایربوت ساده و رادیوکنترل جهت سه مقطع دانش آموزی (مقطع دوم ابتدایی و مقطع اول متوسطه) به شرح ذیل می باشد:

1- مسابقات ایربوت ساده جهت مقطع (دوره دوم ابتدایی):
چالش پیش روی دانش آموزان در این مسابقه، ساخت یک ایربوت ساده مطابق با مشخصات موجود در بندهای الف-6 و الف-7 می باشد، به گونه ای که ایربوت بهترین پایداری در طی کردن یک خط مستقیم از ابتدا تا انتهای مسیر را داشته باشد. در حقیقت مسیر مسابقه یک خط مستقیم بوده که ایربوت باید این مسیر را در کمترین زمان طی نماید.

2- مسابقات ایربوت رادیو کنترل جهت مقطع (دوره اول متوسطه):
چالش پیش روی دانش آموزان در این مسابقه، ساخت یک ایربوت رادیوکنترل مطابق با مشخصات موجود در بندهای الف-6 و الف-7 می باشد، به گونه ای که ایربوت بتواند طول مسیر را که به صورت مارپیچ (مثلا شکلی مشابه هشت انگلیسی : 8) طراحی می گردد، در کم ترین زمان و کمترین برخورد با کناره های مسیر طی نماید.

تبصره: در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در دو سطح متوسطه به طور جداگانه به حد نصاب نرسد، یک مسابقه ایربوت رادیو کنترل بین تمامی شرکت کنندگان در مقطع متوسطه و با چالش طی مسیر انجام خواهد شد.

الف)قوانین عمومی:
الف۱- بیشترین اعضای یک تیم 5 نفر و هر تیم می تواند 1 ایربوت در مسابقه شرکت دهد و به هر ایربوت 3 بار اجازه حضور در مسابقه داده خواهد شد.
الف۲- هر دانش اموز فقط می تواند عضو یک تیم باشد. در صورت عدم رعایت این قانون تیم خاطی حذف خواهد شد.
الف۳- تیم ها نمی توانند از کیت های آماده در مسابقه استفاده کنند و در صورت مشاهده و تشخیص داوران، تیم خاطی از مسابقه خارج خواهد شد.
الف۴- دانش آموزان محدودیت سنی جهت حضور در مسابقه نخواهند داشت. ولی دانش آموزی آنان بایستی با کارت شناسایی احراز گردد.
الف۵- ابعاد پیست مسابقه می تواند با توجه به شرایط محل مسابقه متفاوت باشد ولی برای یک پیشنهاد می توان گفت دانش آموزان باید آمادگی مسابقه در پیستی به طول ۱۵ متر و عرض ۱ متر را داشته باشند. (ابعاد می تواند تغییر یابد)
الف۶- موتور مناسب جهت ایربوت ساده، موتور 3 آمپر با ولتاژ 12 ولت و تراست 20 گرم می باشد. موتور مناسب جهت ایربوت رادیوکنترل، موتور 5 آمپر با ولتاژ 12 ولت و تراست 100 گرم می باشد (مشابه تصاویر درسنامه های ایربوت). با این حال این مشخصات حدودی بوده و هر تیم تنها می تواند از مجموعه موتور، ملخ و باطری استاندارد ، که در روز مسابقه از سوی کمیته برگزار کننده مسابقه در اختیار شرکت کنندگان قرار داده خواهد شد، بهره ببرد و حق استفاده از موتور، ملخ و باطری قوی تری نخواهد داشت. طبیعتا افرادی که تمایل به تست ایربوت خود با امکانات روز مسابقه را دارند می توانند هر یک از قطعات موتور، ملخ و باطری را از مجموعه بالواره تهیه نمایند.
الف۷- ابعاد ایربوت ساده نباید کمتر از 15×25 و ایربوت رادیو کنترل نباید کمتر از 25×45 باشد. هیچ محدودیتی علاوه بر این قانون در ابعاد و وزن ایربوت وجود نخواهد داشت ولی تیم ها باید دقت نمایند که حداکثر ابعاد ایربوت بایستی طوری باشد که در مسیر به راحتی حرکت کنند و کمترین برخورد با دیواره مسیر داشته باشند.
الف۸-باطری ایربوت باید در داخل ایربوت جاسازی شود.
الف۹- در مسابقات ایربوت ساده بکارگیری هر نوع سیستم کنترلی ممنوع می باشد. در مسابقات ایربوت رادیو کنترل در صورتی که تیم ها فاقد امکانات لازم (گیرنده و فرستنده رادیویی یا همان رادیو کنترل و باتری) باشند، کمیته برگزارکننده امکانات مربوطه را در اختیار هر تیم قبل از حضور در پیست قرار می دهد. ضمنا در صورت استفاده از موتور استاندارد تیم بالواره، این تیم امکان در اختیار دادن اسپید کنترل در طول مسابقه به شرکت کنندگان را نیز داراست (تا دانش آموزان بتوانند با کمترین هزینه ایربوت خود را روانه مسابقات نمایند). ضمنا در مسابقات ایربوت ساده، هر تیم باید در ابتدای پیست تنظیمات ایربوت را انجام دهد و در صورتی که در طی حرکت به ایربوت خود دست بزنند به تیم مربوطه امتیاز منفی تعلق قرار خواهد گرفت.

ب) قوانین بخش پایداری:
ب۱-هر تیم مجاز است فقط در ابتدای پیست یک بار ایربوت خود را تنظیم کند و به ازای هر برخورد با دیواره پیست ۶۰ نمره منفی خواهد گرفت. ولی اگر کنترلی باشد هر برخورد ۱۵۰ امتیاز منفی خواهد گرفت
ب۲- اگر برخورد با پیست مداوم باشد به ازای هر یک ثانیه در تداوم برخورد برای غیر کنترلی ۱۵۰ امتیاز منفی و برای کنترلی ۳۰۰ امتیاز منفی لحاظ خواهد شد.
ب۳-برای ایربوت ساده اگر پس از برخورد ایربوت با دیواره، تیمی بخواهد تنظیمات ایربوت را اصلاح نماید به ازای هر دخالت فیزیکی تیم ۲۵۰ امتیاز منفی به انها داده خواهد شد.
چالش: ارایه هر ایده و به کارگیری آن در ساخت ایربوت که بتواند پایداری و کنترل آن در عدم برخورد با دیواره را افزایش دهد مجاز بوده و امتیاز اضافی از سوی کمیته داوران در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که حداکثر امتیاز چالش ۳۰۰ امتیاز مثبت خواهد بود.

ج) قوانین بخش زمان:
ج۱-هر تیم بایستی پیست مورد نظر را در طی یک زمان معلوم طی کند که زمان مربوطه بر حسب ثانیه استخراج می گردد البته بعد از نهایی شدن تجهیزات.
ج۲- اگر هر تیمی در طی زمان معلوم طول مسیر را طی نکند به ازای هر ثانیه تاخیر ۲۰ امتیاز منفی اخذ خواهد کرد.
ج۳-اگر تیمی در طی زمان کوتاه تری نسبت به زمان معلوم، مسیر را طی کند به ازای هر ثانیه ۲۰ امتیاز مثبت اخذ خواهد کرد.
ج۴- به هر تیم بر اساس بند الف۱ از بخش قوانین عمومی فرصت داده می شود تا طول پیست مسابقه را طی کند و از میان آنها بهترین رکورد تیم را ثبت کند.

د) قوانین بخش مستندات:
د۱-هر تیم باید مستندات خود را در روز مسابقه به کمیته داوری ارایه دهد. به ویژه در خصوص چالش مطرح شده در بخش قوانین پایداری.
د۲-موارد موثر در نمره مستندات به شرح زیر است.
تیک تشریح روند طراحی و ساخت (حداکثر ۲ نمره)
تیک تصاویر یا فیلم از روند ساخت و تست ایربوت (حداکثر ۳ نمره)
د۳- نمره ماخوذه هر تیم از بخش د۲ در عدد ۶۰ ضرب گردیده و به عنوان امتیاز بخش مستندات تیم لحاظ می گردد. چنانچه تیمی حداکثر نمره  این بخش را کسب کند امتیاز تیم در این بخش حداکثر ۳۰۰ خواهد بود.

هـ) فرمول امتیازات نهایی کسب شده هر تیم:
هـ۱-امتیازات غیر کنترلی:
(دخالت تیم×۲۵۰)-(تعداد برخورد×۶۰)-(زمان تداوم برخورد×۱۵۰)-(امتیازات چالش)+(امتیازات مستندات)+(۲۰×(زمان طی شده- زمان معلوم))

هـ۲- امتیارات کنترلی:
(تعداد برخورد×۱۵۰)-(زمان تداوم برخورد×۳۰۰)-(امتیازات چالش)+(امتیازات مستندات)+(۲۰×(زمان طی شده- زمان معلوم))

طریقه ساخت ایربوت:
ایربوت جلسه اول
ایربوت جلسه دوم
ایربوت جلسه سوم
ایربوت جلسه چهارم
ایربوت جلسه پنجم

مطالب مرتبط:
قوانین عمومی مسابقات چالشی چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات هوافضا در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

تماس با ما
آدرس دبیرخانه: تهران - بلوار کشاورز - خیابان نادری - جنب حجت دوست - پلاک 12 - طبقه اول
مرکز ترنج - موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
تلفن: 81202311، 81202303، 81202167
پست الکترونیکی: project@tebyan.com

تلگرام جشنوارهکانال تلگرام جشنواره پروژه های دانش آموزی
سایت چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی