تبیان، دستیار زندگی

تجربه نگاری

دولت در کشورهای دیگر برای مشکل مسکن مردم چه می‌کند؟

سیاست‌های مختلفی چون ساختن خانه‌های دولتی، اجاره خانه‌های دولتی، مالیات بر مسکن خالی و... برای کنترل و مدیریت بازار مسکن در کشورهای مختلف به کار گرفته شد است. اما اینکه کدام سیاست در ایران به نتیجه مطلوب می‌رسد سوالی است که از دیرباز ذهن سیاست گذاران این حوزه را به خود مشغول کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مسکن
کشورهای مختلف تدابیر متفاوتی برای رفع مشکل مسکن مردم خود اندیشیده‌اند. مرور آنها می‌تواند دید جامعی از نحوه حل مشکل مسکن به ما بدهد.
تجربه اتریش در مدیریت بازار مسکن

تجربه آلمان در مدیریت بازار مسکن

تجربه سوئد در مدیریت بازار مسکن