تبیان، دستیار زندگی
جواب سلام را با علیک بده ، جواب تشکر را با تواضع ، جواب کینه را با گذشت ، جواب بی مهری را با محبت ، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جوابش را بده!!

جوابش را بده!!

جواب سلام را با علیک بده ،

جواب تشکر را با تواضع ،

جواب کینه را با گذشت ،

جواب بی مهری را با محبت ،

جواب ترس را با جرات ،

جواب دروغ را با راستی ،

جواب دشمنی را با دوستی ،

جواب زشتی را به زیبایی ،

جواب توهم را به روشنی ،

جواب خشم را با صبوری ،

جواب سرد ی را به گرمی ،

جواب نامردی را با مردانگی ،

جواب همدلی را با رازداری ،

جواب پشتکار را با تشویق ،

جواب اعتماد را بی ریائی ،

جواب بی تفاوتی را با التفات ،

جواب یکرنگی را با اطمینان ،

جواب مسوولیت را با وجدان ،

جواب حسادت را با اغماض ،

جواب خواهش را بی غرور،

جواب دورنگی را با خلوص ،

جواب بی ادب را با سکوت ،

جواب نگاه مهربان را با لبخند ،

جواب لبخند را با خنده ،

جواب دلمرده را با امید ،

جواب منتظر را با نوید ،

جواب گناه را با بخشش ،

و جواب عشق چیست جز عشق؟

همیشه جوابِ های، هوی نیست. جواب خوبی را با خوبی بده، جواب بدی را هم با خوبی بده. هیچ وقت جواب سربالا نده. هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار. مطمئن باش هر جوابی که بدهی یه روزی، یه جوری، یه جایی به تو باز می گردد.

نویسنده : ناهید مومن خانی

مقالات مرتبط :

راه حل برای تنها نبودن                                

احساس تنهائی می کنی ؟                          

عاشق باشید                   

سپرده گذاری در صندوق دل دیگران           

دنیا، سرجنگ ندارد                     

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست