تبیان، دستیار زندگی

چگونه فردی بانفوذ و تاثیرگذار شویم

11 ویژگی افراد جذاب و موثر

افرادی که از جذابیت و تاثیرگذاری برخوردار هستند در بیان احساسات هیچ فیلتری ندارند و هر چه را که احساس می‌کنند به‌ راحتی و بدون ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن ابراز می‌کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تأثیرگذار
چگونه شخصیتی مثبت و موثر و تاثیرگذار داشته باشیم؟
قدرت تاثیرگذاری و جذابیت مهارتی است اکتسابی که تمام انسان‌ها می‌توانند آن را در خود رشد داده و تبدیل به فردی جذاب و تاثیرگذار شوند. جذابیت چیزی سوای زیبایی است. شخصی می‌تواند زیبا باشد ولی هرگز جذاب نباشد و همچنین می‌تواند جذاب و تاثیرگذار باشد ولی زیبا نباشد. اگر می‌خواهید فردی موفق و نافذ در قلب‌ها باشید نخست باید با خودتان ارتباط صحیح برقرار کنید.

چند ویژگی افراد جذاب:

اعتمادبه‌نفس بالا

اولین ویژگی افراد جذاب اعتمادبه‌نفس بالای آن‌ها است که سرمنشأ آن‌ هم شناخت خود و قبول آنچه هستند است.

نداشتن مخفی‌کاری 

این افراد دلیلی برای مخفی‌کاری نمی‌بینند و صادقانه عمل می‌کنند، با انسان‌های اطرافشان شفاف هستند و همین شفافیت آنهاست که باعث اعتماد دیگران می‌شود.

صمیمیت

خیلی زود با دیگران صمیمی می‌شوند و در عین‌ حال مرزهای صمیمت را می‌شناسند و از صمیمیتشان برای رسیدن به خواسته‌هیشان استفاده نمی‌کنند.

به‌ راحتی ابراز احساسات می‌کنند

از مهم‌ترین دستاوردهای هر انسانی شناخت احساسات خود است. افرادی که از جذابیت برخوردار هستند در بیان احساسات هیچ فیلتری ندارند و هر چه را که احساس می‌کنند به‌ راحتی و بدون ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن ابراز می‌کنند.
ابراز احساسات

نپوشاندن عیب‌هایشان

همهٔ انسان‌ها دارای عیوبی هستند و تنها خداست که کامل و بی‌نقص است. افراد تأثیرگذار عیب‌های خود را شناخته و برای رفع آن تلاش می‌کنند و از دیگران مخفی نمی‌کنند و اگر کسی از عیوب آن‌ها گفت ناراحت و خشمگین نمی‌شوند.


اقتدار

افراد تأثیرگذار بسیار مقتدرند. آن‌ها به‌ واسطه شناختی که از خود، عواطف و احساسات و محیط اطرافشان دارند به این اقتدار دست‌یافته‌اند. اقتدار در هر آنچه هستند و می‌خواهند از خصوصیاتی است که هر چند منبع قدرت نباشند و در مسند قدرت قرار نگرفته باشند اما می‌توانند مقتدر عمل کنند.

خلاق و ریسک‌پذیر

از شکست ترسی ندارند ولی برای پیروزی خود برنامه‌ریزی می‌کنند. ریسک‌پذیرند و از ریسک کردن نمی‌ترسند.

فعال هستند

افراد تأثیرگذار افرادی فعال هستند که درجا نمی‌زنند و دیگران را هم ناخواسته به فعالیت وامی‌دارند و از این طریق باعث رشد خود و اطرافیانشان می‌شوند.

شنونده‌های خوبی هستند

آن‌ها برای حرف زدن تلاشی نمی‌کنند و این فرصت را به‌ طرف مقابلشان می‌دهند که با آن‌ها احساس خوب بودن را تجربه کنند. حرف‌های دیگران را می‌شنوند و از نصیحت و قضاوت پرهیز می‌کنند.

شنونده خوب

امیدبخش هستند

آن‌ها خوش‌بین هستند و خوش‌بینی را به اطرافشان القا می‌کنند، از روحیه بالایی برخوردارند و  در ذهن دیگران فردای روشنی را ترسیم می‌کنند و با سهیم کردن دیگران در دانسته‌ها و فرصت‌های خاص خودشان به آن‌ها ارزش می‌دهند.


مهارت‌های ارتباطی 

افراد تأثیرگذار می‌دانند در کجا و با چه کسانی صمیمی شوند و در ارتباط با دیگران بیهوده دست‌وپا نمی‌زنند. آن‌ها نگاه نقادانه ندارند و پس از گذشت زمان کوتاهی حس صمیمت را در طرف مقابل القا می‌کنند به طوری که فرد به‌ راحتی اعتماد می‌کند و حرف‌های مهمش را به او می‌گوید.

منبع: مرکز مشاوره تبیان