تبیان، دستیار زندگی

ترنج: تبیان روشنای نسل جدید

در این مطلب مرکز ترنج، به عنوان یکی از بخش های تازه تاسیس موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان معرفی گردیده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ترنج: تبیان روشنای نسل جدید
 بومیان دیجیتال... نسل Z ... نسل ناشناخته... نسل هزاره سوم... تعابیر مختلفی هستند که به نسل جدید اطلاق می شود. نسلی که در عصر انفجار اطلاعات متولد شده و هم زمان با توسعه ی فناوری های رسانه ای

نوین رشد و نمو یافته است. در چنین شرایطی فضای مجازی، بیش ازپیش در خانواده و مدرسه – به عنوان کانون های اصلی تربیت فرزند – نفوذ کرده و فرصت ها و تهدیدات جدیدی برای والدگری، مربیگری، آموزش، سبک زندگی و سرگرمی فرزندانمان ایجاد کرده است.

فارغ از همه ی تحولات و تهدیدات که ضرورت «تربیت رسانه ای » فرزندانمان را جدی تر می سازد؛ فضای مجازی بستر بی سابقه ای برای کنشگری و نقش آفرینی اجتماعی نوجوانان فراهم ساخته تا بتوانند خود را به عنوان گروهی مستقل در عرصه های مختلف اجتماع معرفی کرده و به کنشگری بپردازند.

موسسه تبیان، از ابتدای تأسیس و ناظر به این دغدغه ها «مرکز یادگیری تبیان » را شکل داده که تا به امروز تأمین کننده ی محتواهای متنوع برای کودکان و نوجوانان بوده است؛ اما شتاب تغییر و تحولات رسانه ای موجب شده تا مرکز ترنج (تبیان روشنای نسل جدید) با هدف بازتعریف جایگاه رسانه ها و فضای مجازی در تربیت و طراحی اقدامات مؤثر در این حوزه تأسیس شود.

ترنج با مأموریت «تسهیلگریِ تربیت کودک و نوجوان در فضای مجازی » تلاش می کند تا دستیار مورد اعتماد شبکه مؤثرین بر تربیت باشد و از فضای مجازی برای ارتباط مؤثر با والدین، مربیان و رسانه ها در جهت رشد کودکان و همچنین واقعی سازی ظرفیت های بالقوه نوجوانان در مسئولیت پذیری و مسئله محوری بهره ببرد.


بخش ترنج