تبیان، دستیار زندگی

طرح پروژه های دانش آموزی

در این مطلب طرح پروژه های دانش آموزی تبیان، با رویکرد تحولی و نوین آن تبیین گردیده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
طرح پروژه های دانش آموزی
 می دانیم نظام تعلیم و تربیت رسمی ما هزینه های ملموس و ناملموس زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل

می کند؛ اما خروجی های آن توانمندی قابل قبولی در حل مسائل کشور ندارند. عده ی زیادی از دسترسی به معلمان و امکانات آموزشی مناسب محروم هستند؛ تعدادی از بهترین هایشان به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند؛ برخی از آن ها که در کشور می مانند احساس می کنند توانایی استفاده از آموخته های خود را ندارند و برخی دیگر که موفق هستند، این موفقیت را نتیجه تحصیل در این نظام آموزشی نمی دانند.

این در حالی است که با گسترش فضای مجازی، تعلیم و تربیت دیگر در انحصار مدرسه ها قرار ندارد

و حجم عظیمی از محتوای مفید و غیرمفید از طریق اینترنت به سوی فرزندانمان سرازیر شده است.
 
انباشت و اشباع اطلاعات، تکیه بر حفظیات و روش های قدیمی آموزش را ناکارآمد ساخته و ضرورت تحول در شیوه های یادگیری و تمرکز بر مهارت تجزیه و تحلیل، کارگروهی و خلاقیت در حل مسئله را روشنتر از هر زمان دیگری نموده است.

اگرچه در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش به صراحت به ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت

با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین (هدف عملیاتی 17)  و ایجاد شبکه ی پژوهشی فعال و فراگیر در درون ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با استفاده از فناوری های نوین (راهکار 18 -3) اشاره شده اما تاکنون ظرفیت مناسبی برای تحقق این اهداف ایجاد نشده است. با توجه به چنین ضرورت هایی، جشنواره ملی پژوهش های دانش آموزی تبیان با رویکرد «ترویج مسئله محوری در آموزش » و «ارتقای نقش نوجوانان در ساخت جامعه فردا » اهداف زیر را دنبال می کند:

ایجاد بستر مجازی مناسب برای راهبری شبکه ای و هدایت سایبری پژوهش

 ارائه ی الگوی صحیح مسئله محوری در آموزش و پژوهش دانش آموزی

تمرکز بر فرایند یادگیری به جای تأکید صرف برمحصول و نتیجه

اجتناب از فضای رقابتی مخرب و تقویت روحیه ی اختیار، تعامل و کارگروهی

رفع موانع تحقق عدالت آموزشی با ایجاد دسترسی استفاده از بهترین محتوای پژوهشی، مربیان،

خدمات علمی، استعداد سنجی و ... برای دانش آموزان سراسر کشور

ارتقای افق دید و همت نوجوان به عنوان کنشگری مسئولیت پذیر در تشخیص و حل مسائل پیرامون خود

شناسایی توانمندی ها و شبکه سازی نخبگانی از دانش آموزان امروز و دانشجویان فردا شناسایی مسائل خرد و ترسیم نقشه مسائل کشور

چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان نیز به حول و قوه الهی و با هدایت و مشاوره مجازی در دو بخش اصلی به شرح زیر اجرا خواهد شد:

1. طرح رویش:

در این طرح که با همکاری موسسه تعلیم و تربیت برهان اجرا می شود مسئولیت پذیری و دغدغه فرد در مواجهه با محیط اطراف خود مورد توجه قرارگرفته است. در بخش رویش دانش آموز تمرین می کند

به سادگی از کنار مشکلات و فرصت های پیرامونش عبور نکند و پس از توانمندی در تشخیص، اولویت دهی و تبیین مسائل، با همکاری هم گروهی های خود راه حلی مقبول و خلاقانه برای مسئله ها ارائه دهد. در این فرآیند از تحمیل و فشار بیرونی برای گزینش مسئله و روش حل آن اجتناب می شود و دانش آموز باور می کند که می تواند مسائل واقعی اطراف خود را تشخیص داده و حل کند؛ ضمن آنکه افق دیدش فراتر رفته و برای حل مسائل بزر گتر آماده می شود.

تمامی فرایند حل مسئله از آشنایی با مسئله تا اجرای راه حل به شکل مستمر و مجازی توسط مربیان

عمومی و اختصاصی مورد هدایت و ارزیابی قرار می گیرد. در رویداد اول (آذرماه) گروه های داوطلب با ارائه ی مسئله های خود از نظرات و ارزیابی های اساتید و حامیان حاضر در رویداد بهره مند خواهند شد و در رویداد نهایی (فروردین ماه) تمامی گروه ها گزارشی از کل فرایند حل مسئله ارائه می کنند و مورد ارزیابی و تقدیر قرار خواهند گرفت.

2. مسابقات
در بخش مسابقات نیز گروه های دانش آموزی پس از تعیین رشته و با استفاده از درس نامه های رایگان موجود در مدرسه اینترنتی تبیان به آماده سازی خود برای رقابت با سایر گروه ها در رویداد نهایی می پردازند.

*رویداد آذرماه 98
همزمان با هفته پژوهش، در روز پنجشنبه 28 آذر ماه 98 و در راستای تحقق اهداف فوق الذکر و همچنین ایجاد زمینه مناسب جهت آمادگی برای شرکت در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان که در فروردین ماه 99 برگزار می گردد ضمن رونمایی از طرح رویش، کارسوق – مسابقه ای با ظرفیت محدود از دانش آموزان علاقمند برگزار می شود.

و برگزیدگان آن که در رشته های سازه ماکارونی هدفمند، نجات تخم مرغ و ... و دونوبت صبح (دختران) و بعدازظهر (پسران)، مشخص خواهند شد می توانند به صورت رایگان در رویداد نهایی شرکت کنند. (با در نظر گرفتن این نکته که افراد گروه تغییر نخواهند کرد)

همچنین کلیه گروه هایی که در کارسوق آذر ماه 98 و با هزینه 500،000 ریال به ازای هر گروه شرکت کرده اند، چنانچه مایل به حضور در رویداد نهایی در فروردین ماه 99 باشند، به هنگام ثبت نام می توانند مابه التفاوت هزینه جشنواره پایانی و رویداد آذر را پرداخت نمایند. (با در نظر گرفتن این نکته که افراد گروه تغییر نخواهند کرد)

رویداد آذر ماه: 98/09/28
در دونوبت 12-8 ویژه دانش آموزان دختر و
              15-13 ویژه دانش آموزان پسر

مکان: باغ کتاب تهران
بزرگراه حقانی غرب به شرق، خ تماس با ما

تماس با ما
آدرس دبیرخانه: تهران - بلوار کشاورز - خیابان نادری - جنب حجت دوست - پلاک 12 - طبقه اول
مرکز یادگیری موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
تلفن: 81202311، 81202428، 81202167

پست الکترونیکی: project@tebyan.com

مطالب مرتبط:
رویداد مقدماتی (آذرماه 98)
آشنایی با طرح رویش چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین عمومی مسابقات چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان


تلگرام جشنوارهکانال تلگرام جشنواره پروژه های دانش آموزی

سایت چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی