تبیان، دستیار زندگی
ای كعبی حسین كعبی در مدت زمان حضورش در تمرینات ولور همپتون توانسته رضایت جونز ، سر مربی این تیم انگلیسی را جلب كند. مسولان تیم ولور همپتون پیراهن شماره18 تیم خود را برای كعبی در نظر گرفته اند و با این حساب او در این تی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شماره 18 ولور همپتون برای كعبی

حسین كعبی در مدت زمان حضورش در تمرینات ولور همپتون توانسته رضایت جونز ، سر مربی این تیم انگلیسی را جلب كند.

مسولان تیم ولور همپتون پیراهن شماره18 تیم خود را برای كعبی در نظر گرفته اند و با این حساب او در این تیم لیگ برتری با یان شماره پیراهن به میدان خواهد رفت . كعبی دیروز آخرین تست خود را انجام داد و در این تست هم موفق بود و فقط باید بر سر مسائل مالی با مسئولان ولور همپتون به توافق برسد.