تبیان، دستیار زندگی

چرا تامین اجتماعی غرامت «مرخصی ۹ ماهه زایمان» را پرداخت نمی‌کند؟

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی به پرداخت کمک هزینه زایمان یا غرامت ایام بارداری اشاره شده است گفت: بر مبنای قانون اگر بیمه شده خانومی دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد می‌تواند از این حق استفاده کند و برای شش ماه و هرماه دو سوم حقوقش را از ما دریافت کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مرخصی زایمان
محمدحسن زدا در صفحه ایسنتاگرامی خود؛ مطالبی تحت عنوان "دانستنی‌های تامین اجتماعی" منتشر و به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی پرداخت.

وی با بیان اینکه کمک هزینه زایمان یکی از حقوق بیمه شدگان زن است و سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت آن است اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد یعنی بیش از سه میلیون نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی زن هستند. پس باید جدی تر به وضعیت اشتغال و کار آنها توجه کرد.
وی افزود: در ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی به پرداخت کمک هزینه زایمان یا غرامت ایام بارداری اشاره شده است و بر مبنای آن اگر بیمه شده خانومی دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد می‌تواند از این حق استفاده کند و برای شش ماه و هرماه دو سوم حقوقش را از ما دریافت کند.

فعلا ناچاریم همان شش ماه مرخصی را پذیرفته و غرامت آن را بپردازیم. ولی اگر روزی این بودجه تامین شود با آمادگی کامل غرامت ۹ ماه را می‌پردازیم


قائم مقام سازمان تامین اجتماعی درباره مرخصی ۹ ماهه بارداری زنان نیز گفت: برخی سازمان‌ها هزینه و بار مالی لازم را تامین و این مصوبه را اجرا کرده‌اند اما هرجا هزینه تامین نشده همان شش ماه مرخصی اعمال شده است.

زدا افزود: بیش از ده‌ها مکاتبه برای تامین بار مالی این مصوبه انجام دادیم تا بتوانیم آن را برای همه بیمه شدگان زن اجرا کنیم. بار مالی مربوط برای افزایش مرخصی از شش به ۹ ماه در سال ۹۸ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان بود که تا کنون تامین نشده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه و قوانین دیگر تا زمانی که بیمه‌ها تامین مالی نکرده باشند نمی‌توانند قانونی را اجرا کنند. فعلا ناچاریم همان شش ماه مرخصی را پذیرفته و غرامت آن را بپردازیم. ولی اگر روزی این بودجه تامین شود با آمادگی کامل غرامت ۹ ماه را می‌پردازیم و امیدواریم این خدمت مورد قبول زنان تحت پوشش و خانواده ایشان قرار بگیرد.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان زن به این شرح است:
- ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.
- در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.
- در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.
- در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.

روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری

مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان زن محسوب می‌شود.

میزان کمک هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر سه روز اول پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع می‌شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می‌شود.

مدت مرخصی استراحت زایمان

کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، شش ماه است که سه ماه آن باید بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی، مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر) از چهار به شش ماه افزایش یافته است. مدت مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو شش ماه و برای زایمانهای سه قلو یا بیشتر یکسال خواهد بود.

چنانچه بیمه شده زن در طول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید کند و طبق نظرپزشک معالج و تائید شورای پزشکی سازمان نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد.
مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان زن محسوب می‌شود.

چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از شش ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.
منبع: ایسنا
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .