تبیان، دستیار زندگی
خدایا!چه تنگ اند راه ها به روی کسی که تو راهنمایش نباشی و چه قدر حق برای کسی که تو هدایتش کرده ای،روشن و آشکار است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"از دوستی ات سهم بیشتری می خواهم"

از دوستی ات سهم بیشتری می خواهم

خدایا!چه تنگ اند راه ها به روی کسی که تو راهنمایش نباشی و چه قدر حق برای کسی که تو هدایتش کرده ای،روشن و آشکار است.

خدایا!ما را در راه و مسیری قرار ده که بتوان به تو رسید و ما را در نزدیک ترین مسیر ها به خودت، راه ببر.

خدایا!دورها را به ما نزدیک و دشواری ها را برایمان آسان کن و ما را با آن دسته از بندگانت همراه کن که در راه رسیدن به تو سرعت دارند.همان ها که همواره بر در خا نه ات می کوبند و شبانه روز تو را می پرستند.

از دوستی ات سهم بیشتری می خواهم

خدایا!با آنهایی همراهمان کن که آبخورشان را پاکیزه و صاف کرده ای  و به آنچه می خواسته اند ، موفقشان فرموده ای و با مهربانی ات، نیازها و خواسته هایشان را  بر آورده ای. همانها که وجودشان را از دوستی خودت آکنده ای و لذت مناجات و پرستش را به آنها چشانده ای.

خدایا!ای که وقتی کسی به سویت قدم بر می دارد ،تو هم به سمتش می روی و مهربانانه، نعمت هایت را، به او می بخشی و نسبت به آنهایی هم که از یاد تو غافل بوده اند ،مهربان و دلسوزی و می خواهی آنها را هم به سمت خویش جذب کنی...

خدایا! سهم بیشتری از دوستی و مودت خود نصیبم کن و از بخشش و مهربانی ات بیشتر بهره مندم ساز.شایستگی بالاترین جایگاه ها را پیش خودت به من ببخش و کمک کن تا نسبت به تو شناخت و معرفت بیشتری به دست بیاورم.

از دوستی ات سهم بیشتری می خواهم

خدایا!به سوی تو آمده ام و مقصد ومقصودی جز تو ندارم .خدایا!شب زنده داری و بیداری ام برای توست که با دیدار تو چشمم روشن می شود و آرزوهایم تحقق مییابد.

خدایا!تو را دوست دارم و هدفم خشنودی توست .دیدارت نیاز من است و احساس نزدیکی به تو آرزویم.خدایا!در تنهایی ها،همدم من باش و هرگز از خودت دورم مکن.

(برگردان آزادبخشی از هشتمین مناجات از "مناجات خمس عشر " امام زین العابدین علیه السلام)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.