تبیان، دستیار زندگی
ر با انتخاب صحیح همسر ، خانواده ای مستحكم داشته باشیم   (قسمت دوم ) در قسمت اول مطالبی در مورد ضرورت در نظر گرفتن ملاكها و معیارها درانتخاب همسر مطرح نمودیم و اینك در ادامه می خوانیم... باید به خاطر داشته باشیمكه هد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معیارها

یی

مشترك در انتخاب همسر

با انتخاب صحیح همسر ، خانواده ای مستحكم داشته باشیم   (قسمت دوم )

در قسمت اول مطالبی در مورد ضرورت در نظر گرفتن ملاكها و معیارها درانتخاب همسر مطرح نمودیم و اینك در ادامه می خوانیم...

باید به خاطر داشته باشیمكه هدف اساسی از زندگی مشترك خانوادگی برخوردار شدن زن و مرد از صفا و صمیمیت است . به همین مناسبت زن و مرد باید انگیزه ازدواج را بر محور امور معنوی قرار دهند ، نه امور مادی همانند زیبایی . زیرا اگرچه زیبایی زن،خود یكی از عواملی است كه هر انسانی به طور طبیعی جذب آن می شودواسلام نیز زیبایی زن را مورد توجه قرار داده است ، ولی این به آن معنی نیست كه انگیزه ازدواج تنها بر محور جمال و زیبایی دور بزند و امور اخلاقی و معنوی نادیده گرفته شود .

باید توجه داشته باشیم كه معیار زندگی مشترك تنها زیبایی ظاهری نیست ، بلكه اخلاق و عفت و سازگاری نیز لازمه زندگی است . پس اگر به همراه زیبایی،روحیه ی پاكانسانی نباشد ، این زیبایی،نیكو و پسندیده نخواهد بود و ازدواج با چنین زنی سعادت و خوشبختی به بار نخواهد آورد .

امام جعفر صادق علیه السلام در این بارهمیفرماید : هر گاه مردی زنی را به خاطر زیبایی و ثروت به ازدواج خود در آورد ، سعادت و خوشبختی مرد موكول به همان امر خواهد بود و اگر مردی زنی را به خاطر دینداری و تقوا به همسری برگزیند ، پروردگار متعال زیبایی و ثروت را نیز نصیب او خواهد كرد .

رسول خدا ( ص) درباره این گونه زیبایی های بی محتوا می فرماید : از ازدواج با خضراء دمن پرهیز كنید ! سؤال شد كه خضراء دمن چیست ؟ آن حضرت فرمود : گل زیبایی كه در مزبله ها می روید . یعنی زیبا چهره ای كه در كانون خانواده فاسد رشد یافته و به عبارت دیگر زیبا چهره ای كه در محیط آلوده به فساد و تباهی نشو و نما كرده است .

آنچه كه در متن زندگی برای مرد ضرورت دارد اخلاقوسازگاری زن است و آنچه كه خانواده را خوشبخت می كند حیا و عفت زن است ، نه زیبایی تنها . به طور كلی آنچه كه محیط خانواده را سرشار از عشق و محبت می كند ، رعایت اصول اخلاقی ، پاكدامنی و پای بندی به تقوا و درستی و راستی است .

دختران و پسرانی كه درصدد ازدواج هستند باید دقیق باشند و ضمن توكل بر خدا تا حد ممكن بررسی های لازم را انجام دهند و بر مبنای معیارهای اساسی و منطقی اقدام  به ازدواج كنند .

ناگفته نماند همان طور كه بررسی ها و دقت های منطقی،لازم و ضروری است ، وسواس و شك و تردیدهای بیش از حد معقول نیزنادرست و زیان آور است .

معیار و ملاك های مشتركدر انتخاب همسر

1-اصالت خانوادگی : اولین و اساسی ترین معیار برای انتخاب همسر اعم از زن و مرد ، اصالت خانوادگی است . كلمه اصالت از اصل گرفته شده و اصل به معنای ریشه  است . یعنی دختر و پسر از خانواده هایی باشند كه دارای اصل و ریشه هستند .

دختر و پسر باید در خانواده هایی رشد یافته باشند كه در آنها پدر و مادری عاقل و دلسوز با همه وجود در رشد و تعالی فرزند كوشیده باشند، نه خانواده هایی كه زن و مرد،خانهوكودكان را به حال خود رها كرده و به دنبال گردش و تفریح خود بوده اند و یا مردانی كه بدون دلیل موجهیهمسران متعددی گرفته اند وفرزندان خود را به حال خود رها كرده اند .

در خانواده های اصیل ، پدران و مادران می كوشند از نظر اخلاقی و رفتاری برای فرزندان خود نمونه و الگو باشند و بدون تردید پدر و مادر صالح از نظر ارثی نیز سرمایه های بس گرانبهایی را به فرزندان خود انتقال می دهند . دختر و پسری كه در یك خانواده اصیل رشد می یابند ، سجایای اخلاقی را از پدر و مادر خود به ارث می برند و در برخورد با دشواری ها و سختی های زندگی هرگز از جاده درستی و راستی خارج نمی شوند . به عبارت دیگر پایبندی به آبرو و حیثیت،آنان را از انحراف باز می دارد .

2-ایمان و دین داری : پایبندی به اصول آیین اسلام یكی از عوامل خوشبختی خانواده است . دختر و پسری كه دیندار واقعی باشند از انجام بسیاری از اعمال خلاف خودداری می كنند ، زیرا پایبندی به دین آنان را از انجام اعمال حرام و خلاف باز می دارد .

دین عاملی درونی است كه همیشه همراه افراد است و آنان را از ارتكاب اعمال خلاف انسانی باز می دارد ؛ در حالی كه قانون یك عامل بیرونی است و طبعاً تأثیرات عامل بیرونی در حد ایمان نیست . به همین مناسبت وقتی از پیشوایان دینی سؤال می شد كه با چه گروهی باید ازدواج كرد ؟ در پاسخ می فرمودند :بر تو باد ازدواج با افراد متدین. یعنی سعی كن با همسری ازدواج كنی كه دیندار باشد ، زیرا دینداری عامل قوی و استواری است كه در بسیاری از موارد،انسانها را از لغزش ها و ارتكاب اعمال خلاف باز می دارد .

3-اخلاق نیكو : ناگفته نماند كه زندگی زن و مرد در محیط خانوادگی احتیاج به اخلاق دارد ، زیرا تنها در پرتو قانون نمی توان زندگی كرد و همه انبیاء نیز به خاطر زنده كردن اصول اخلاقی مبعوث شده اند .

رسول اكرم (ص) خود می فرمود : همانا برانگیخته شدم تا مكارم اخلاق را بین مردم زنده كنم .

در محیط خانوادگی،زن و مرد هر دو باید اصول اخلاقی از قبیل نرمی و ملایمت ، گذشت و سازگاری و عفو و اغماض را رعایت كنند و هر گاه یكی از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود ، بلافاصله به عذرخواهی پرداخته ، ازستیزه جویی و جدال جداً خودداری كند ، زیراستیزه جویی صمیمیت ها را از بین برده ، دشمنی و نفاق را جایگزین آنها می كند . بدیهی است كه طرف مقابل هم باید عذر و پوزش شخص خطاكار را پذیرا شود .

علی علیه السلام می فرماید : بدترین مردم كسانی هستند كه عذر دیگران را پذیرا نمی شوند .

وقتیمردماز رسول خدا میپرسند كه دختران خود را به ازدواج چه افرادی در آورند ؟ آن حضرت در پاسخ می فرماید : كسی كه اخلاقش نیكو و دیندار باشد .  نكته جالب آن كهایشانحُسن خلق رابر دینداری مقدممی دارند.

لازم به یادآوری است كه با مطالعه و بررسی روحیات پدر و مادر تا حدودی می توان به خوش اخلاقی پسر و دختر پی برد .

4-رعایت اصول كفویت : در تركیبات شیمیایی،دو عنصری كه با یكدیگر تركیب می شوند هر قدر از نظر هویت وجودی به یكدیگر نزدیكتر باشند تركیب آن دو استوارتر و عمیق تر انجام خواهد شد و اگر بین دو عنصر تقارن و پیوندی وجود نداشته باشد،  تركیب،سست و لرزان است و پس از زمان كوتاهی از بین خواهد رفت .

بنابراین برای این كه پسر و دختر به ازدواج استواری دست یابند،هر دو باید اصول كفویت و همانندی را در ابعاد سنی ، جسمی ، روحی و روانی ، فرهنگی و علمی رعایت كنند . به عبارت دیگر دختر دیندار باید با شخص دیندار ازدواج كند. زیرا دیندار و بی دین به طور طبیعی در مواردی با یكدیگر درگیری خواهند داشت . فرد تحصیل كرده هم بهتر است با شخص درس خوانده ازدواج كند تا یكدیگر را  درك كنند .

همچنین تجربه نشان داده است كه وقتی اختلاف سن بین دختر و پسر زیاد باشد پس از گذشت سالیانی چند استحكام خانواده دچار تزلزل می شود .

البته بدیهی است كه همانندی كامل به صورت تطابق امكان پذیر نیست ، ولی این عدم امكان نمی تواند از رعایت همانندی نسبی ممانعت به عمل آورد . بنابراین یكی از عواملی كه خوشبختی زن و شوهر را پس از ازدواج تضمین می كند ، رعایت اصول كفویت در حد همانندی نسبی است .

ادامه دارد ...

در قسمت بعد مطالبی راجع به مهریه سنگین ، ازدواج با شخص شرابخوار و شریك نادان  ارائه خواهد شد .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.