تبیان، دستیار زندگی
یک سوم مردم جهان کهکشان راه شیری را نمی بینند
یک سوم مردم جهان کهکشان راه شیری را نمی بینند
یک سوم مردم جهان کهکشان راه شیری را نمی بینند
این اطلس جدید که در مورد آلودگی نوری در سراسر جهان است نشان می دهد که یک سوم از مردم کره زمین به دلیل نورهای مصنوعی قادر به مشاهده کهکشان راه شیری نیستند و شدت این مشکل به واسطه اتخاذ نشدن اقدامات نظارتی، رو به افزایش است.
کاوش اعماق اتمسفرمشتری با تلسکوپ رادیویی
کاوش اعماق اتمسفرمشتری با تلسکوپ رادیویی
کاوش اعماق اتمسفرمشتری با تلسکوپ رادیویی
تلسکوپ Very Large Array) VLA) آثاری از وجود آمونیاک را در سیستم های گازی پویای موجود در سطح زیرین اتمسفر مشتری، از جمله سطوح زیرین لکه قرمز مشتری که در واقع یک طوفان عظیم گازی با حداقل عمر 400 سال است، شناسایی کرد.