تبیان، دستیار زندگی

چگونه یک معتاد را به ترک مواد تشویق کنیم

چرا باید فرد معتاد را به درمان تشویق کرد

برخی از معتادان از خطرها و عواقب مصرف مواد اطلاعی ندارند و یا مشکلاتی ناشی از آن را انکار می‌کنند بنابراین لازم است به خاطر داشته باشیم که یکی از وظایف مهم افراد جامعه تشویق معتادان به درمان است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اعتیاد

با فردی که مواد مخدر مصرف می کند چگونه رفتار کنیم تا برای ترک کردن آن تشویق شود؟

درمان معتاد یک فرآیند است و از زمانی شروع می‌شود که فرد مصرف‌کننده مواد مخدر به مراکز درمانی مراجعه می‌کند و تحت یک برنامه درمانی خاص قرار می‌گیرد این برنامه ممکن است تا زمانی که فرد به بالاترین سطح بهداشتی و احساس خوب بودن برسد ادامه یابد.

برای موفقیت در درمان بایستی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مثل سازمان‌های بهداشتی، آموزشی، حقوقی، رفاه اجتماعی و آموزش شغلی نیز درگیر شوند و واضح است که درمان معتادان بدون توجه به مسائل روانی فرهنگی اجتماعی و خانوادگی آنان نمی‌تواند موفق باشد.

نکته مهم در درمان این است که به فرد معتاد به‌عنوان یک انسان و یک عضو جامعه که در حال حاضر نیازمند کمک است نگریسته شود نه مثل یک فرد خاطی مجرم و گناه‌کار که مستوجب کیفر یا دلسوزی است.

از نکات مهم دیگر که لازم است در درمان اعتیاد به آن توجه کرد این است که از یک‌طرف معتاد نسبت به درمان یک نگرش دوگانه‌ای دارد به این صورت که علی‌رغم میل دائمی برای ترک و تصمیم‌های مکرر جهت ترک از مراجعه به مراکز درمانی به علت اینکه مصرف مواد مخدر خلاف عرف و ارزش‌های جامعه است اکراه دارد و از طرف دیگر معتاد ممکن است با اصرار والدین، همسر، خواهر یا برادر، دوستان، معلمان و یا روسای محل کار برای ترک مراجعه کرده باشد.

چون مصرف مواد مخدر ایجاد وابستگی جسمی و روانی می‌کند و علی‌رغم میل دائمی برای ترک تصمیم به ترک مشکل است.


در این حالت باید دقت شود که احتمال عدم همکاری بیمار یا بروز حالت‌های دفاعی و خصمانه وجود دارد؛ بنابراین می‌بینیم که اولین برخورد و نحوه ارتباط با فرد معتاد و جلب اعتماد او نقشی مهم در روند درمان ایفا می‌کند بعد از پیدایش این ارتباط و اعتماد لازم است که برای درمان وی نیز تشویق صورت گیرد.

چرا باید یک معتاد را برای درمان تشویق کرد؟

1. چون مصرف مواد مخدر ایجاد وابستگی جسمی و روانی می‌کند و علی‌رغم میل دائمی برای ترک تصمیم به ترک مشکل است. 
2. اعتیاد باعث از دست دادن حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی شده و فرد تنها می‌شود. بنابراین معتاد نیازمند کمک است.

3. معاشرت با دوستان و افراد معتاد فرد را به ادامه مصرف مواد تشویق می‌کند.

4. معتاد معمولاً از احتمال بهبودی ناامید و نسبت به درمان بدبین است.

5. برخی از معتادان از خطرها و عواقب مصرف مواد اطلاعی ندارند و یا مشکلاتی ناشی از آن را انکار می‌کنند بنابراین لازم است به خاطر داشته باشیم که یکی از وظایف مهم افراد جامعه تشویق معتادان به درمان است.

چگونه می‌توان معتادان را به درمان تشویق کرد؟

1. با تشریح خطرات و عواقب مصرف مواد.

2. به معتاد اطمینان دهیم که با مراجعه به مراکز درمانی به او کمک می‌شود تا با کمترین درد و ناراحتی اعتیاد را کنار بگذارد.

3. به بیمار اطمینان دهیم در صورت تصمیم قطعی موفق به ترک خواهد شد و مثال‌هایی از افرادی که موفق به ترک شده‌اند برای او بیاورند در مواردی که فرد مبتلا تلاش کرده مصرف مواد را ترک کند ولی موفق نشده است و احساس ناامیدی می‌کند به او تذکر دهید که بسیاری از افراد قبل از موفقیت کامل در درمان، بارها و بارها کوشش کرده و نهایتاً موفق گردیده‌اند.

4. به معتاد اطمینان دهیم در صورت ترک اعتیاد دوستان جدیدی پیدا خواهد کرد و خانواده و اطرافیان او را در جمع خود خواهند پذیرفت.