تبیان، دستیار زندگی

راهکارهای زندگی موفق در جزء دوم قرآن کریم

چگونه وصیت کنیم؟

سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت به دست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود می زداییم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
به این امید که از معارف کلام خداوند بیشتر بهره برده و تاثیر پذیر باشیم. هر روز از یک جزء نکات و راهکارهای موفقیت زندگی را استخراج کرده و ارائه می‌دهیم تا به نکات و دستورات قرآن عمل کنیم. امروز در جزء دوم نحوه وصیت نوشتن، تاثیرگذاری پیام، نوع تغذیه، روش شیطان، انفاق و کار خیر بیان شده است.


جزء دوم قرآن، راهکارهای زندگی موفق در جزء دوم قرآن