تبیان، دستیار زندگی

ضرورت تحقیق درباره تغییرات اقلیم

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان شناسایی عوامل تغییر اقلیم به صورت ملی و استانی را نیازمند تحقیق و پژوهش دانست و گفت: چالش‌های این حوزه باید اطلاع رسانی و پیشگیری شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تغییر اقیلم
حمیدرضا خورشیدی به نقش عوامل انسانی در تغییر اقلیم اشاره کرد و افزود: تغییر اقلیم یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای زندگی مردم هر منطقه است چرا که این اتفاق چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: انسان‌ها یکی از عوامل مهم بروز این اتفاق است که تغییر در محیط و شرایط زیست محیطی موجب بروز مشکلاتی شده و در پی آن پیامدهایی در حوزه هواشناسی به همراه داشته است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: با مطالعه دقیق بر روی این موضوع و اطلاع رسانی در جامعه امکان پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از تغییر اقلیم وجود دارد که توجه به این چنین موضوعاتی به رفع معضلات هر منطقه از جمله خشکسالی‌ها کمک می کند.

تغییر اقلیم به تغییر در توزیع آماری الگوهای اقلیمی یا آب و هوایی گفته می ‌شود که برای یک دوره طولانی دوام می‌ آورد و بنابر تعریف کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل متحد، تغییر اقلیم به واقع تغییرات آب و هوایی می‌باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت‌های انسانی نسبت داشته و ساختار اتمسفر زمین را در سراسر جهان تغییر می‌ دهد


وی با اشاره به تحلیل‌هایی که نسبت به اقلیم وجود دارد، اظهار داشت: دو دیدگاه در این باره وجود دارد که اولی آغاز آبسالی و پایان خشکسالی را خبر می دهد و دیدگاه دیگر ادامه خشکسالی‌ها را مطرح می کند.
خورشیدی ادامه داد: در تحلیل دوم، بارش‌های اخیر و سیلاب‌ها دائمی تلقی نشده و آن را یک موضوع اتفاقی می دانند که باید برای دسترسی به نتیجه بهتر، نظر کارشناسان این حوزه و مرکز ملی خشکسالی را بررسی قرار داد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان گام نخست برای رویایی با مشکلات زیست محیطی و تغییر اقلیم، شناخت کافی پدیده است و در صورت فقدان آن نمی‌توان به سایر مسائل پرداخت و مدیریت خوبی بر آنها اعمال کرد.
تغییر اقلیم (Climate change) به تغییر در توزیع آماری الگوهای اقلیمی یا آب و هوایی گفته می ‌شود که برای یک دوره طولانی دوام می‌ آورد و بنابر تعریف کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل متحد (UNFCCC)، تغییر اقلیم به واقع تغییرات آب و هوایی می‌باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت‌های انسانی نسبت داشته و ساختار اتمسفر زمین را در سراسر جهان تغییر می‌ دهد.
به تاکید برخی از کارشناسان عواقب تغییر اقلیم در کشور را باید جدی گرفت و به این باور برسیم که شرایط اقلیمی کشور در حال تغییر است و راهکاری اصولی برای آن اندیشید.
منبع: ایرنا