تبیان، دستیار زندگی
هران- ساعت 14 - شهید عضدی رشت پیكان - شموشك - ساعت 14 - ایران خودرو استقلال اهواز – پاس - ساعت  14 - تختی اهواز *جمعه 21/09/82 سپاهان - برق  - ساعت14 - نقش جهان اصفهان ابومسلم - ذوب آهن- ساعت  14 - تختی مشهد فج...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

*پنج شنبه 20/09/82

پگاه - استقلال تهران- ساعت 14 - شهید عضدی رشت

پیكان - شموشك - ساعت 14 - ایران خودرو

استقلال اهواز – پاس - ساعت  14 - تختی اهواز

*جمعه 21/09/82

سپاهان - برق  - ساعت14 - نقش جهان اصفهان

ابومسلم - ذوب آهن- ساعت  14 - تختی مشهد

فجرسپاسی - سایپا - ساعت14 - حافظیه شیراز

پرسپولیس - فولاد- ساعت15/16 - آزادی تهران