تبیان، دستیار زندگی
1. شما یك انسان كاملاً خوب هستید . افكار منفی كه درباره خود دارید ، واقعیت ندارند. 2. مدام به هدف های خود فكر كنید. 3. روی كاغذ آوردن هدف ها و برنامه های عملی رسیدن به آنها ، سریع تراز هر عامل دیگری می تواند در شما اعتماد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شما هم اعتماد به نفس خواهید داشت اگر به این نكات عمل كنید...

1. شما یك انسان كاملاً خوب هستید . افكار منفی كه درباره خود دارید ، واقعیت ندارند.

2. مدام به هدف های خود فكر كنید.

3. روی كاغذ آوردن هدف ها و برنامه های عملی رسیدن به آنها ، سریع تراز هر عامل دیگری می تواند در شما اعتماد به نفس ایجاد كند.

4. به خودتان ایمان داشته باشید . تنها ، نبض این كلام استوار می تواند تمام توانتان را به تپش درآورد.

5. آنهایی كه اعتماد به نفس دارند در مورد آنچه خواهان آن هستند فكر و صحبت می كنند و به همین دلیل آن را به دست می آورند.

6. اعتماد به نفس در دنیای بیرون با زندگی شرافتمندانه در دنیای درون آغاز می شود.

7. با وضوح كامل برای خود مشخص كنید كه چه كسی هستید و به چه چیزی پایبندید. از سازشكاری بپرهیزید.

8. هنگامی آرامش و اعتماد به نفس را تجربه خواهید كرد كه بدانید كار درست را انجام می دهید، صرف نظر از این كه به چه قیمتی تمام می شود.

9. هنگامی كه مطمئن هستید هماهنگ با والاترین ارزشهایتان زندگی می كنید، اعتماد به نفستان افزایش پیدا می كند.

10. پویایی و بازدهی انسان هایی كه دارای ارزش ها و اصول مكتوب هستند ، بیش از انسان هایی است كه فاقد آن هستند .

11. با نگاه كردن به رفتارتان ، بخصوص هنگامی كه تحت فشارهستید ، همیشه می توانید ارزش های واقعی خود را بشناسید.

12. یك دید روشن كه به وسیله یك برنامه ریزی دقیق پشتیبانی شود در شما احساس اعتماد به نفس و قدرت درونی بسیار زیادی ایجاد می كند.

13. تنها معیاری كه نشان می دهد تا چه حد چیزی را باور دارید این است كه تا چه اندازه با ثبات قدم به آن می پردازید.

14. انسان هایی كه اعتماد به نفس دارند كاملاً می دانند كه هستند و به چه اعتقاد دارند.

15. اصول زیر بنایی و پایداری را كه به آنها معتقدید مشخص كنید و اراده كنید كه مطابق با آنها زندگی كنید.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.