تبیان، دستیار زندگی

«راهنمای فلسفی زیستن» به چاپ چهارم رسید

کتاب «راهنمای فلسفی زیستن» نوشته لوک فری با ترجمه افشین خاکباز توسط نشر نو به چاپ چهارم رسید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتاب «راهنمای فلسفی زیستن»

کتاب «راهنمای فلسفی زیستن» (تاریخ مختصر اندیشه) نوشته لوک فری با ترجمه افشین خاکباز به تازگی توسط نشر نو به چاپ چهارم رسیده است.

نویسنده کتاب، تاریخ فلسفه را به ۵ دوره اصلی یونان باستان، مسیحیت، اومانیسم عصر روشنگری، پسامدرنیته و پساساختارزدایی تقسیم کرده است. فری در این کتاب با زبان ساده باورها و بنیان فکری این دوره‌های فلسفی را تشریح کرده و نقاط قوت و ضعف‌شان را نیز برای مخاطب بیان کرده است. نویسنده کتاب پیش رو، بیش از آن‌که به دنبال انتخاب فلسفه برتر از بین این فلسفه‌ها باشد، تلاش کرده تا روش نقد اندیشه‌های فلسفی را به مخاطبش معرفی کند.

نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۱ چاپ شد و نویسنده‌اش یکی از فیلسوفان فرانسوی است. لوک فری از طرفداران انسان‌گرایی است و کتاب مورد نظر را با هدف برقراری ارتباط بین فلسفه و زندگی نوشته است. اولین چاپ ترجمه فارسی این کتاب هم در سال ۹۴ عرضه شد که حالا طی روزهای گذشته چاپ چهارمش به بازار آمده است.

چاپ چهارم این کتاب با ۲۶۴ صفحه و قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه شده است.

منبع: مهر