تبیان، دستیار زندگی

تفاوت های سبک مدیریتی زنان و مردان

مدیریت فعالیتی است که در آن خلاقیت های انسانی با بهره گیری از فنون، تخصص، مهارت ها و تجارب در هم می آمیزد و هیچگاه نباید عاملی مانند جنسیت زمینه ساز شکل گیری عدم توازن و تعادل در آن باشد و مدیریت الزاماتی دارد که باعث می شود میان دو جنس زن و مرد در انجام آن، تفاوتی وجود نداشته باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سبک مدیریتی، زنان، مردان، روانشناختی، جامعه، اجتماع، زنان، مردان، جنسیت، موفقیت، مدیران زن، مدیران مرد، خانواده ایرانی
به طور قطع آنچه که در سبک مدیریت علاوه بر ویژگی های روانشناختی اهمیت دارد، برخورداری از تخصص، تجربه و مهارت است که فارغ از مقوله جنسیت بوده و تمام افراد انسانی به تناسب این توانمندی ها شایسته آن هستند که به عرصه های مدیریتی وارد شده و در آن پیشرفت کنند.
در یک مطالعه عینی در دپارتمان مطالعات زنان، دانشگاه تیلبرگ، هلند بر روی این مسئله که آیا نوع جنسیت زمینه سازمانی بر روی نوع مدیریت زن و مرد تاثیر می گذارد یا خیر جست و جو شد. دستیاران فروش در دپارتمان های نوع مردانه یا زنانه، مدیر خود را از لحاظ مسئولیت محوری، مردم محوری، و سبک مدیریت متغیر توصیف کردند. همانطور که پیش بینی شده بود، هیچ تفاوت جنسیتی ای یافت نشد. نوع جنسیت دپارتمان ها بر روی سبک مدیریت تاثیری نداشت. (پایگاه اینترنتی سیارک)
اما گاهی باور عمومی و فکر غالب اجتماع بر روی قضاوت در خصوص مدیریت افراد تأثیرگذار است، به طور مثال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع از ارزش گذاری واقعی فعالیت مدیران زن در جامعه می شود. باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مونث از جهت قدرت مدیریتی، گرایش به مردسالاری در انتصاب مدیران، باور به اینکه زنان در موضع تصمیم گیری محتاطانه تر عمل می کنند، باور به عاطفی تر و احساسی تر بودن از باورهایی است که در این زمینه تاثیر می گذارند. (انسیه جلالوند: ۱۳۹۴)
برخلاف این باورها و در کنار رفتار مساوی مدیریتی با مردان، برخی تحقیقات نشان داده است که زنان مدیر در شرایط مساوی بر مبنای غلبه جنسیتی خود و در حالتی که اهرم و فشار خارجی یا داخلی به نفع یک جنس وجود ندارد، در قدرت بخشیدن و تشویق کارکنان و تیم ها بهتر از آقایان عمل می کنند و در واکنش نشان دادن به درخواست های کمک، بهتر و سریع تر عمل می کنند. (همان)
همچنین رفتار زنان صداقت بیش تری را در کار حکم فرما می کند و در عین حال بیش تر از مردان با کارکنان ارتباط برقرار می کنند و نسبت به مردان، قدرت بیش تری در پذیرش تفاوت های افراد دارند و در تشخیص مشکلات بسیار سریع تر و صحیح تر از آقایان عمل می کنند و زنان در تشخیص انتظارهای شغلی و تهیه بازخوردهای با ارزش و تشویق کننده بسیار بهتر از آقایان هستند. (همان)
از سوی دیگر به نظر می رسد از جمله عوامل عدم موفقیت برخی زنان در سمت های مدیریتی و یا حضور کمرنگ آن ها در پست های مدیریتی، به جز بحث باورهای غلط جنسیتی، این است که از مدیران زن در محیط های مردسالار انتظار می رود به سبکی مدیریت کنند که مناسب "دنیای مردانه" باشد. خصوصیات "مدل های مدیریت مردانه" رقابت، قدرت سلسله مراتبی، و تاکید بر روی کنترل است. تعجب ندارد که این خصوصیات با خصوصیات عادی مردانه جور در می آیند محققان مرتبا نشان داده اند که با وجود تجلیل از "روش های زنانه مدیریت" مدیران موفق بیشتر خصوصیات شبیه به مردان دارند. در عین حال، مدیران زن تحت این فشار هنجاری هستند که "زنانه" رفتار کنند. (پایگاه اینترنتی سیارک)
قطعا به تعادل رساندن این مسئله می تواند بر روی کیفیت مدیران زن تاثیر بگذارد و پیشرفت را برای زنان آسان تر کند، همچنین این نیاز وجود دارد که تحقیقات گسترده ای در خصوص سبک های مدیریتی مردان و زنان در داخل کشور و بر مبنای فرهنگ و اجتماع ایرانی صورت گیرد تا در صورت اثبات تاثیر جنسیت بر مدیریت، تصمیمات سنجیده تری در احراز صلاحیت مدیران اتخاذ شود تاشاهد پیشرفت افراد در پست های مدیریتی و توسعه فعالیت های مجموعه ها با چنین گزینش هایی باشیم.
منبع : طنین یاس 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.