تبیان، دستیار زندگی

بررسی داستان‌های اقلیمی ایران در یک کتاب

«اقلیم داستان» با هدف بررسی مؤلفه‌های اقلیمی و روستایی در آثار داستانی ایران منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مطالعه کردن

 «اقیلم داستان» با بررسی داستان‌های اقلیمی و روستایی ایران از آغاز تا دوره انقلاب اسلامی به کوشش رضا صادقی شهپر از سوی نشر ورا روانه بازار کتاب شد.

اسطوره بازگشت جاودانه و داستان‌نویسی اقلیمی، حوزه‌های داستان‌نویسی اقلیمی ایران، بررسی اقلیم داستان‌ها در شمال کشور، بختیاری، دریایی، خراسان، فارس و کرمان، آذربایجان، کرمانشاه و ... و همچنین ارائه نمونه داستان‌هایی با این منظر از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

در بخش‌هایی از این کتاب می‌خوانیم: جهان داستان کوتاه و رمان فارسی را اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم، مهمترین تقسیم مربوط به سبک‌ها نیست، بلکه مربوط به طرز زندگی و شرایط روحی مردم در شهرها و روستاها می‌باشد. داستان‌هایی که در آنها زمینه‌ها و روش‌ها و روحیات زندگی روستایی مبنای طرح کلی و شخصیت‌پردازی و روند روایی هستند، به طور کلی از داستان‌های شهری که زمینه‌ها و شکل‌های مدرن‌تری را مبنای خلق قرار می‌دهند، متفاوت هستند.

از سوی دیگر داستان‌های اقلیمی روستایی داستان‌هایی نزدیک‌تر به نوستالژی روحی و روانی انسان ایران و گذشته وی می‌باشند که روند زندگی‌اش یا با کشاورزی و دامداری و صیادی، یا تجارت و یا مشاغل دیوانی می‌گذشته و گستره زندگی روستایی بر زندگی شهری غلبه داشته است.
اهمیت این گزیده تحلیلی داستان اقلیمی و روستایی ایران نیز با در نظر گرفتن این مطلب قابل توجه است. باید در نظر داشته باشیم تحلیل ادبیات داستانی ایران با در نظر گرفتن تمایزهای ذاتی آن، کاری بسیار مهم و ارزشمند است که دریچه‌های شناخت دقیق را به روی ما می‌گشاید.

نشر ورا کتاب حاضر را در 694 منتشر کرده است.

منبع: تسنیم