تبیان، دستیار زندگی

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه خراسان مطرح کرد:

مطالبات رهبری از حوزه برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان به تبیین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه از طلاب و حوزه های علمیه پرداخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
حجت الاسلام والمسلمین نوایی، مسئول مرکز تخصصی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای تحولی حوزه علمیه خراسان با بیان این که یکی از بحث هایی که نخبگان می توانند در آن نقش اساسی داشته باشند بحث های مقطعی است که بر حوزه و جامعه می گذرد، گفت: در چندین ساله اخیر در زمینه پاسخگویی به مطالبات مقام معظم رهبری نسبت به تنظیم برنامه الگویی برای آینده نظام اسلامی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین و تنظیم شد که هزاران ساعت در طی این سال ها بر آن کار شده و هزاران نفر نیز بر این الگو متمرکز شدند.

وی با بیان این که وقتی الگو خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد، ایشان از نخبگان همه بخش های موجود کشور همچون قوه قضائیه، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نخبگان حوزه و دانشگاه تقاضا کردند این الگو را به معرض نقد و نظر قرار دهند، بیان کرد: بناست در مدت دو سال بر این الگو کار شده و ضمن رفع کاستی ها، الگوی ارتقا یافته، خدمت رهبری ارائه شود. مسئول مرکز تخصصی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان با بیان این که علی رغم وضعیت امروز، باید تلاش دوچندانی در حوزه های علمیه برای ارائه پیش نویس کامل و عرضه نتایج آن به صورت سند صورت بگیرد، خاطر نشان کرد: برای عملیاتی کردن این الگو در افق 1404، شیوه حرکت این را اقتضا می کند که حوزه های علمیه متناسب با ظرفیت های خود یعنی نخبگان و استعدادهای برتر این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را محقق کرده و در این راستا تلاش کنند.  

حجت الاسلام والمسلمین نوایی با بیان این که رسالت اول همان وحدت عملی حوزه و دانشگاه در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می باشد، بیان کرد: در مطالعه ساختار شناسانه مبتنی بر اهداف بلند انقلاب اسلامی بخش های مختلف الگو را تحلیل کردیم که نتیجه آن به صورت کتابچه می تواند منتشر شود و در این راستا کارهای مکملی انجام شده تا کاستی های نوشته برطرف شود. وی با اشاره به مکتوب کردن 38 اشکال ساختاری در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، به اشکالات مبنایی این الگو اشاره و خاطر نشان کرد: امروز به ساختاری به نام نظام اسلامی رسیدید که نهادهای قانونی را دارد و آن شکل و قالب نظام تدوین شده اما علاوه بر شکل و قالب باید به محتوا و درون مایه نیز تاکید و توجه صورت بگیرد. 

مسئول مرکز تخصصی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تلاش های صورت گرفته چندین و چند ساله این الگو را ارائه دادند اما متاسفانه الگویی دارای کاستی و غیرناظر به همه عرصه ها و اهداف اساسی ارائه شده است که از این جهت مقام معظم رهبری برای تکمیل آن از حوزه های علمیه انتظاراتی دارند، بیان کرد: مقام معظم رهبری بنا دارند تا از بطن این الگو، طرحی عملیاتی برای تحقق تمدن نوین اسلامی استخراج شود. حجت الاسلام والمسلمین نوایی با بیان این که اهداف اصلی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رشد ایران بر مقیاس های دینی و اسلامی است، خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی این الگو، تحقق کامل جامعه اسلامی مبتنی بر مبانی انقلابی و دیگری تحقق تمدن اسلامی است که تمدن اسلامی با همه درون مایه، جوهره و ظرفیت خود بناست شکل بگیرد.

وی با اشاره به اصل سند و الگو، به مبحث روش شناسی استخراج الگو اشاره و خاطر نشان کرد: به نظر من متدلوژی تنظیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با انگاره های لیبرالیستی تنظیم شده و ساختارها و مبانی ارائه شده در این الگو، واقعا تفکر اسلامی در آنها به لحاظ تعریف، توصیف، اخذ مبانی، جهت دهی، کنش ها و ساختارها، پرمایگی و ساختار اسلامیت تقویت شده نیست. مسئول مرکز تخصصی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان با بیان این که وجوه انسان شناختی طرح در بدنه این الگو غائب است، افزود: الگوهای ارائه شده در این طرح باید عینی و مبتنی بر عرصه های شناختی باشند.

حجت الاسلام والمسلمین نوایی با بیان این که در این سند مبانی به کار رفته دچار ابهام و عدم وضوح یا تناقض و پارادوکس هستند، خاطر نشان کرد: در این الگو فرجام تفکر توحیدی نیامده و علی رغم عدم بیان و ارائه روبناها و زیربناهای توحیدی، در حوزه مبانی جامعه شناختی نیز معیارهای جامعه طراز اسلامی مورد تبیین قرار نگرفته است.

وی با بیان این که هر یک از شما باید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به عنوان فرد اندیشمند و متفکر در حوزه علمیه مطالعه کرده و موارد کاستی آن را بنویسید، بیان کرد: مطالبات مقام معظم رهبری از این الگو را درک کنید و به دنبال آن باشید.


منبع: حوزه نیوز