تبیان، دستیار زندگی
وری پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی معرفی پژوهشكده : پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1377 تاسیس شده است و نخستین پژوهشكده در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در كشور به شمار می آید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی


معرفی پژوهشكده :

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1377 تاسیس شده است و نخستین پژوهشكده در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در كشور به شمار می آید.

اهداف پژوهشكده :

- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

- فراهم كردن زمینه مناسب برای پیشبرد فعالیت های پژوهشی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور ارتقای سطح علمی و  كمك به تلفیق علم و عمل در عرصه ورزش كشور.

همكاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی كشور د رزمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور ارتقای كیفیت فعالیت های پژوهشی.

وظایف پژوهشكده :

- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی متناسب با نیازهای جامعه، به ویژه نیازهای اجرایی ورزش كشور.

- اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، كاربردیِ، توسعه ای .

- فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشِی مربوطه.

- ارتقای دانش متخصصان، كارشناسان، مربیان و ورزشكاران.

- انتقال آخرین یافته های علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور ایجاد اشتیاق دراقشار مختلف جامعه و گسترش فرهنگ  ورزش همگانی.

اركان پژوهشكده :

1- هیات امنا

2- ریاست

3- شورای پژوهشی

4- معاون اداری، مالی و پشتیبانی

گروه های پژوهشی :

الف ) گروه مبانی علوم زیستی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ب ) گروه مبانی علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ج) گروه فناوری و ساخت وسایل آزمایشگاهی ورزشی

فعالیت های پژوهشكده از بدو تاسیس تاكنون

1- طرح های پژوهشی:

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی در راستای انجام وظایف خود تا كنون طرح های پژوهشی را كه عمدتاً كاربردی، نیازمحور و در جهت رفع مشكلات موجود در ورزش كشور بوده است به انجام رسانده و یا در دست اجرا دارد. نكته قابل توجه همكاری صمیمانه و فعال بسیاری از اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه های سراسر كشور به عنوان مجری و همكاری در اجرای طرح های پژوهشی می باشد كه خود می تواند زمینه ساز ارتقای كمی و كیفی امور پژوهشی رشته تربیت بدنی و علمی شدن ورزش كشور باشد.

- طرح های در دست اجرا تا پایان نیمه اول سال 1381 :  40 طرح

- طرح های خاتمه یافته تا پایان نیمه اول سال 1381 : 25 طرح

2- همایشهای علمی :

- همایش علمی با اهداف ارایه آخرین دستاوردهای علمی و گردهمایی و هم اندیشی متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران و جهان به صورت ملی ، منطقه ای و بین المللی  كه بصورت سالیانه برگزار می شود:

- برگزاری 4 همایش ملی پایان نیمه اول سال 1381.

- برگزاری 3 همایش بین المللی تا پایان نیمه اول سال 1381.

3- چاپ و انتشارات :

چاپ و نشر كتب و انتشار آثار ارزشمند مولفان و مترجمان و چاپ نشریه علمی پژوهش در علوم ورزشی با اهداف گسترش پژوهش و ارایه جدیدترین یافته های علمی در رشته علوم ورزشی و ارتقای دانش اساتید، مربیان و دانشجویان یكی از مهمترین اهداف پژوهشكده به شمار می آید.

كتابهای چاپ شده تا پایان نیمه اول سال 1381: (9 جلد)

1- فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

2- اوقات فراغت

3- تربیت بدنی در آیینه فرهنگ و ادبیات ایران

4- ورزش و درمان بیماری ها

5- یاد گیری حركتی (مفاهیم و كاربردها)

6- روانشناسی داوری

7- دیدگاه های علمی در ورزش بانوان

8- نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی

9- اصول و روش شناسی تمرین از كودكی تا قهرمانی

كتابهای در دست چاپ : (12جلد)

1- آناتومی كاربردی و بیومكانیك ورزشی

2- طراحی تمرین قدرتی در ورزش

3- بیش تمرینی در ورزش

4- نقش و ساختار دستگاه عصبی، عضلانی، اسكلتی

5- درك آمادگی روانی برای ورزشكاران نخبه

6- آمادگی جسمانی

7- خلاصه پایان نامه های تحصیلات تكمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

8- سازگاری عضلانی در تمرین و فعالیت بدنی

9- بیومكانیك ورزشی

10- اصول و روش شناسی تمرین

11- راهنمای كامل بیماران آرتریتی

12- سازگاری های درون سلولی عضلات قلبی و اسكلتی نسبت به تمرین

4- برگزاری دوره های آموزشی :

پژوهشكده با دعوت از استادان و متخصصان داخلی و خارجی در زمینه های تخصصی گوناگون اقدام به برگزاری دوره های كوتاه مدت كارگاه های نظری و علمی كرده است.

كارگاه آموزشی – تخصصی تا پایان نیمه اول سال 1381 با اهداف آموزش جدیدترین روشها، آشنایی با دستگاه ها و فناوری جدید ، رشد و ارتقاء دانش اساتید و  اعضای هیات علمی دانشگاه های كشور، مربیان و دانشجویان در حیطه های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی با حضور تعداد 1150 نفر برگزار شد.

5- همكاری با سایر سازمان ها و دانشگاه ها:

- همكاری باسازمان تربیت بدنی از طریق به عهده گرفتن نظارت علمی بر تدوین در اجرای طرح  جامع ورزش كشور كه از طرح های مهم ملی كشور محسوب می شود. مشاركت در اجرای طرح های ملی پژوهشی و برگزاری كار گاه های آموزشی- تخصصی ا ز دیگر زمینه های همكاری با سازمان تربیت بدنی است.

- همكاری بااداره كل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص اجرای طرح های تحقیقاتی با هدف شناسایی موانع دانشگاه ها وارتقای كیفیت فعالیت های ورزشی دانشجویان.

- همكاری با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح های پژوهشی و كارگاه های آموزشی با هدف بررسی برنامه های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی.

- همكاری با سازمان گسترش و صنایع نوسازی در اجرای دو طرح پژوهشی.

- همكاری با كمیته ملی المپیك در اجرای طرح های پژوهشی و كارگاه های آموزشی با هدف ارتقای ورزش قهرمانی كشور.

- همكاری با دانشگاه صنعتی شریف در طرح روبات های فوتبالیست، در جهت توسعه فناوری های نرم افزاری ورزشی.

- همكاری با دانشگاه تربیت معلم در برگزاری همایش اوقات فراغت.

- همكاری با دانشگاه گیلان در برگزاری چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی و طرح های ملی پژوهشی.

- همكاری با دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در برگزاری همایش پژوهش و كتاب برتر.

- همكاری با دفتر تحقیقات و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی فوتبال در برگزاری سمینار علم و فوتبال.

- همكاری با دانشگاه اهواز در برگزاری پنجمین همایش ملی منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی كه در این همایش اندیشمندان علوم ورزشی از كشورهای حوزه خلیج فارس شركت دارند.

- همكاری با انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

- همكاری با كمیته برنامه ریزی تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق اجرای طرحهای پژوهشی مورد نیاز این كمیته .

6- كتابخانه و مركز اطلاع رسانی در علوم ورزشی:

كتابخانه:

- شناسایی ، گرد آوری و سازماندهی كلیه مدارك و منابع تخصصی مورد نیاز محققان ، اساتید و دانشجویان هدف اصلی كتابخانه است.

- تعداد كتابهای فارسی : 1102 جلد.

- تعداد كتابهای لاتین ( انگلیسی ) 400 جلد

- تعداد طرح های تحقیقاتی : 25 عنوان

- نشریات موجود تا پایان سال 2001 : فارسی 23 عنوان و انگلیسی 17 عنوان.

مركز اطلاع رسانی :

الف) بانكهای اطلاعاتی موجود:

- نرم افزار اطلاعات علمیSport Discus تاسال 2001.

- نرم افزار اطلاعات علمیMedline تا سال 1999.

- بانك اطلاعات گنجینه در خصوص 500 پایان نامه در تربیت بدنی و علوم ورزشی ( دراین نرم افزار اطلاعات كامل هر پایان نامه موجود است ).

ب ) واحد سمعی و بصری :

این واحد با هدف ارتقاء و آموزش از طریق وسایل دیداری و شنیداری سعی د رارایه جدیدترین فیلم ها و لوح های فشرده آموزشی و تخصصی به زبان فارسی و انگلیسی را دارد.

ج) كاربری اینترنت :

مركز رایانه مجهز به server های جدید بوده و به شبكه اطلاع رسانی جهانی اینترنت (WWW ) متصل است .

سایت اینترنتی :

سایت اینترنتی پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور معرفی این پژوهشكده در سطح ملی و بین المللی تهیه شده است . علاقمندان به استفاده از این سایت به آدرس ذیل مراجعه نمایند :

Http://WWW.sdata-src_ir.com

E_mail : info@sdata-src_ir.com