تبیان، دستیار زندگی

تبدیل کربن به الماس با فناوری لیزر فوق سریع

روش جدید دانشمندان دانشگاه نورث کارولینا «نانو الیاف» و «نانولوله‌های کربن» را به «دانه تبلور کربن» و یا همان الماس تبدیل می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
کربن
این پوشش محافظتی سخت(الماس) در طبیعت بسیار کمیاب است و اکنون محققان آسانتر از تکنیک‌های گذشته به تولید آن دست می زنند.

در این روش با الهام از طبیعت، کربن تحت فشار و دمای بسیار بالا قرار خواهد گرفت. پیش تر چنین محیطی نیازمند تجهیزات زیاد و فرآیند بسیار پیچیده تری بود، اما اکنون دانشمندان این شرایط و چنین فرآیندی را با تکنولوژی لیزر فوق سریع پدید می آورند.

در این روش یک پالس لیزر به اندازه 100 نانوثانیه الیاف کربن را به دمای 4000 هزار کلوین (3727 درجه سانتیگراد) می‌رساند و آن را ذوب می‌کند، در مرحله بعد از تبخیر کربن جلوگیری و سپس با روش های سریع خنک کننده، مواد مورد نظر به کریستال‌های الماس تبدیل می شود.

کلوین با نماد K یکان اندازه‌گیری دما، بر اساس مقیاس مطلق بیان و یکی از هفت یکای اصلی سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها است. یکای کلوین به احترام فیزیکدان ایرلند شمالی، لرد کلوین (1824 – 1907) نام گذاری شده است.
الماس بطور طبیعی تحت فشارهای زیاد اعماق زمین و در زمانی طولانی شکل می گیرد و فراوانی آن در طبیعت بسیار پایین است.
منبع:خبرگزاری ایرنا