تبیان، دستیار زندگی

وجوب نماز آیات هنگام کسوف و خسوف

اسباب شرعى وجوب نماز آیات عبارت است از کسوف خورشید و خسوف ماه، اگرچه مقدار کمى از آنها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه غیرعادى که باعث ترس بیشتر مردم شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
نماز آیات
اسباب شرعى وجوب نماز آیات عبارت است از: کسوف خورشید و خسوف ماه، اگرچه مقدار کمى از آنها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه غیرعادى که باعث ترس بیشتر مردم شود مانند بادهاى سیاه یا سرخ و یا زرد که غیرعادى باشند؛ تاریکى شدید، فرو رفتن زمین و ریختن کوه، صیحه آسمانى و آتشى که گاهى در آسمان ظاهر مى‏‌شود. در غیر از کسوف و خسوف و زلزله، باید آن حادثه موجب ترس و وحشت بیشتر مردم شود و حادثه‏‌اى که ترس‌آور نباشد و یا موجب ترس و وحشت افراد نادرى گردد، اعتبار ندارد.

 نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و  به چند صورت مى‏‌توان آن را به‌جا آورد: صورت اول: بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعى که قبل از هر رکوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد براى رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را به‌جا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد. صورت دوم: بعد از نیت و تکبیرةالاحرام، حمد و یک آیه (البته احتساب بسم‌الله به‌عنوان یک آیه خلاف احتیاط است) از سوره‌ه‏اى را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند و به رکوع رود، و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏‌اى که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود. سپس رکوع پنجم را به‌جا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، براى رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه‏‌اى از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد براى هر رکوعى به یک آیه از سوره‏‌اى اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.
استفتائات مقام معظم رهبری

نحوه خواندن نماز آیات:

1 ــ شخص حمد و سوره بخواند به رکوع برود؛ از رکوع سر برمی‌دارد دوباره حمد و سوره به رکوع می‌رود تا اینکه 5 رکوع انجام شود. وقتی سر از رکوع پنجم برمی‌دارد ادامه نماز را می‌خواند. در ر کعت دوم به همین صورت است تا اینکه باقی نماز را به‌صورت طبیعی تمام کند.

وجه بهتر و آسان‌تر: حمد را می‌خواند و یک سوره مثل سوره توحید را 5 قسمت می‌کند. بعد از خواندن هر آیه از سوره توحید، به رکوع می‌رود تا اینکه 5 آیه و 5 رکوع تمام شود. در رکعت دوم به همین صورت است تا اینکه باقی نماز را به‌صورت طبیعی تمام کند.

منبع:تسنیم
 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.