تبیان، دستیار زندگی

روزنه دو دفتر شعر تازه به بازار عرضه کرد

دو دفتر شعر تازه در نشر روزنه با دبیری فاضل ترکمن منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


 «زیبایی‌ات به وقت محلی»، «هفتاد کشیش یخی»

نشر روزنه دو دفتر شعر تازه را از مرتضی بخشایش و علی نجفی با عناوین «زیبایی‌ات به وقت محلی» و «هفتاد کشیش یخی» منتشر کرد. این دو دفتر شعر با دبیری فاضل ترکمن از سوی این انتشارات منتشر شده است.

دفتر شعر«کشیش هفتاد یخی» مجموعه‌ای از اشعار نجفی است که به همراه شعر بلند عمویم به عشق‌آباد رفته بود در یک مجلد توسط احسان گرایلی کردآوری شده است. گرایلی در مقدمه خود بر این دفتر شعر عنوان داشته که این اشعار بازمانده آثار نجفی پس از مرگ وی هستند که پیدا شده است و بخش قابل توجهی از اشعار این شاعر پس از مرگ وی هیچگاه پیدا و منتشر نشده است.

گرایلی در بخشی از مقدمه خود بر این دفتر شعر می‌نویسد: ما همچنان معتقدیم که چاپ شعرهای او نه تنها ادای دین به شاعر است، بلکه بیشتر انجام وظیفه‌ای است در قبال شعر امروز که فکر می‌کنیم علی نجفی و شعرش همچنان خواندنی و شکرف است و حرف‌های زیادی برای شعر امروز می‌تواند داشته باشد. این دو  کتاب که در یک مجلد منتشر می‌شود تنها شعرهای علی نجفی نیست، پس از مرگش بسیاری از شعرهایش گم شده‌اند که امیدواریم به مرور آن شعرها نیز پیدا شوند تا به دست خواندگانش که وارث اصلی  او هستند سپرده شود.

در بخشی از اشعار این دفتر می‌خوانیم:

در آخرین ایستگاه جهان

بر نیمکتی سبز بنشین

آن‌جا دوباره عاشقت خواهم شد

****

گفت بعد از مرگ کجا می‌روی؟

گفت من از گم‌شدن می‌ترسم.

این دفتر شعر در 151 صفحه با قیمت16 هزار تومان منتشر شده است

دفتر شعر « زیبایی‌ات به وقت محلی» نیز شامل مجموعه‌ای از اشعار بلند و سپید مرتضی بخشایش است.

در یک از اشعار این دفتر شعر می‌خوانیم:

ببخش اگر خیابان‌ها شلوغ است

اگر هوا گرفته و غمگین است

ببخش اگر درخت‌ها شکوفه نمی‌دهند

اگر کل‌ها خشک شده‌اند

ببخش اگر زمین سیاره کوچکی استاگر دنیا دایره زنگی است

ببخش اگر مهر بعد از مرداد می‌آید

اردیبهشت بعد از اسفند

ببخش

و بگذار در این جهان پر از نقص

لااقل تو را به تمام داشته باشم

این دفتر شعر در 144 صفحه با قمیت 13500 تومان منتشر شده است

منبع:مهر