تبیان، دستیار زندگی

هرچه بزرگتر زودتر

بررسی تاثیر اندازه بذر بر سرعت جوانه زنی آن است. در این پروژه دانش آموزان با طراحی یک آزمایش در پی بررسی این بودند که دانه لوبیای بزرگتر نسبت به دانه لوبیای کوچکتر زودتر جوانه می‌ زند یا دیرتر؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مرکز یادگیری تبیان- محبوبه همت 
هر چه زودتر بزرگتر
سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: هرچه بزرگتر زودتر
نام ارائه دهنده/دهند گان: آوین احدی، نوا ناصحی، یاسمین خاوری
زمینه و نوع پروژه: علوم- زیست
درجه سختی: متوسط
نام مدرسه: مجتمع آموزشی ضحی

چکیده پروژه
هدف از پروژه حاضر بررسی تاثیر اندازه بذر بر سرعت جوانه زنی آن است. در این پروژه دانش آموزان با طراحی یک آزمایش در پی بررسی این بودند که دانه لوبیای بزرگتر نسبت به دانه لوبیای کوچکتر زودتر جوانه می‌ زند یا دیرتر؟

مقدمه
به اصطلاح عوامانه به دانه یک گیاه بذر (seed) یا تخم گفته می‌شود. یک عدد پیاز که برای تولید یک گل لاله کاشته می‌شود نیز یک بذر است. بذر قسمتی از محصول دانه مانند غلات و حبوبات است که در خاک کاشته می ‌شود تا جوانه بزند و پایه گیاه را به وجود آورد. بذر عامل اصلی انتشار گیاه از یک محیط به محیط دیگر می‌ باشد که سبب تداوم نسل‌ ها می ‌شود. جوانه زنی، سرعت و یکنواختی جوانه زدن و سبز شدن از عوامل مهم کیفیت بذر می باشند.

مراحل جوانه زنی و سبز شدن از حساس ترین مراحل زندگی گیاه هستند، زیرا در این مرحله بذر در معرض عوامل نامساعد محیطی قرار دارد و استقرار بوته با مشکل مواجه می شود. هزینه ای که یک کشاورز در طول عملیات کاشت، داشت و برداشت اعم از هزینه کارگر، آب، کود و سم باید بپردازد شاید به صد برابر قیمت دانه برسد، از طرفی چناچه به هر کدام از این عوامل یاد شده توجه کمتری شود تولید محصول به همان اندازه کم توجهی پایین می آید. اما عدم دقت در تهیه و خرید بذر شاید به نابودی و یا قابل استفاده نبودن کل محصول تمام شود. اگر بهترین قطعه زمین برای کاشت در نظر گرفته شود و بیشترین مراقبت در داشت و برداشت به عمل آید ولی از بذر با مشخصات خوب استفاده نشود کار تولید با شکست رو به رو می گردد. دسترسی به بذر ارقام اصلاح شده گیاهان زراعی و زینتی دارای کیفیت بالا یکی از الزامات پیشرفت صنعت کشاورزی می باشد. اندازه بذر یكی از عوامل مهمی است كه بر سبز شـدن یكنواخـت بوته ها تأثیر می گذارد. اندازه بذر به فرآیندهایی كه در زمان پر شـدن بذر صورت می گیرد بسـتگی دارد. انـدازه بـذر و شـرایط محـیط می توانند روی رشد سریع گیاهچه اثر متقابـل داشـته باشـند.

هدف
هدف از پروژه حاضر بررسی تاثیر اندازه بذر بر سرعت جوانه زنی آن است. در این پروژه دانش آموزان با طراحی یک آزمایش در پی بررسی این بودند که دانه لوبیای بزرگتر نسبت به دانه لوبیای کوچکتر زودتر جوانه می‌ زند یا دیرتر؟

روش
دانش آموزان در پژوهش حاضر از روش آزمایشی استفاده کردند. آن ها ابتدا 6 عدد لوبیا را انتخاب کردند، این لوبیاها از نظر اندازه با هم فرق داشتند، یعنی وزن یکی بیشتر از دیگری بود این 6 لوبیا را به 3 گروه تقسیم کردند به صورتی که در هر گروه یک لوبیای بزرگ و یک لوبیای کوچک قرار داشت. وزن لوبیاها را سه بار با ترازو به دست آوردند: برای بررسی تاثیر اندازه دانه بر سرعت جوانه زنی گیاه آزمایشی ترسیم کردند، آن ها ابتدا لوبیا ها را داخل دستمال مرطوب گذاشتند و منتظر ماندند تا لوبیاها جوانه بزنند. در نهایت سرعت جوانه زنی دانه ها با هم مقایسه شد و نتایج گزارش شد.
 
 مهارت های کسب شده
1. آشنایی با شیوه انجام کار گروهی
2. آشنایی با شیوه های جستجو در اینترنت
3. آشنایی با شیوه انجام پژوهش و نوشتن مقاله
4. آشنایی با نحوه ارائه گزارش عملکرد
5. آشنایی با روش ایده یابی (توفان مغزی)
6. آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز
7. آشنایی با پروپوزال نویسی
8. آشنایی با نحوه انجام آزمایش

سؤال: دانش آموزان در پژوهش حاضر از دانه کدام گیاه استفاده کردند؟ لوبیا
1.لوبیا
2. نخود
3. گندم
4. جو

مطالب مرتبط: 
استفاده از خاک سنگ برای بهبود رشد گیاهان
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا
تولید مثل در گیاهان