تبیان، دستیار زندگی

تاثیر نرم افزار هوشمند بر یادگیری زبان

طرح پژوهشی«تاثیر نرم افزار تعاملی هوشمند مبتنی بر جریان یادگیری بر زبان آموزی» با هدف پرورش و شکوفایی استعداد و توانایی های افراد و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حال اجرا است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ربات هوشمند
دکتر «احسان پازوکی» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مجری این طرح تحقیقاتی اعلام کرد: در این طرح پژوهشی تلاش است با طراحی نرم افزار تعاملی هوشمند، آموزش زبان بر اساس توانمندی های شناختی، ارزیابی تأثیر نرم افزار بر یادگیری زبان با در نظر گرفتن تفاوت های شناختی کاربران، سبک و جریان یادگیری زبان آموز و ارتباط بین سبک های یادگیری با محتوای آموزشی مورد مطالعه قرار گیرد.

وی افزود: در این طرح پژوهشی تأثیر و کاهش بارشناختی یادگیری ، ارتباط بین سبک های شناختی افراد و چگونگی بکارگیری تجهیزات فن آورانه نوین، ابزارهای هوشمند، مدل ها و سبک های شناختی و یادگیری نیز بررسی می شود.
وی گفت: هدف اصلی در آموزش و پرورش شناختی با استفاده از نرم افزار تعاملی هوشمند این است که با شناخت توانایی های درونی فرد، زیرساختی جهت کسب دانشی عمیق و آموزشی لذت بخش فراهم گردد.

مجری این طرح پژوهشی در حوزه علوم شناختی می گوید:آموزش و پرورش شناختی و ترسیم مدل یادگیری شناختی بر اساس تفاوت های فردی و جریان یادگیری تعاملی هدف اصلی این طرح است که یکی از تاثیرگذارترین حیطه های پژوهش در علوم زبان شناختی می باشد.

مجری این طرح تحقیقاتی تصریح کرد: آموزش و پرورش شناختی و ترسیم مدل یادگیری شناختی تاثیر مستقیمی در شناخت و پیش بینی رفتارهای زبان آموز، مدیریت رفتاری مدرس زبان و زبان آموز، شخصی سازی آموزش و پرورش و استاندارد سازی محتوی آموزشی و نحوه ارائه محتوی به زبان آموز دارد.
وی اضافه کرد: از طریق این پژوهش ، بومی سازی این حوزه ی علمی در کشور و همچنین ارتقاء سطح دانش محض در دو رشته آموزش زبان و مهندسی از طریق تلفیق ابزارها و کاربردی ساختن نظریه ها و رویکردهای هر دو رشته فراهم می شود.

این محقق همچنین توضیح داد: مدل های ارائه شده در این طرح منجر به کاهش هزینه های مرتبط با راستی آزمایی مدل‌ها و فرضیه ها در این زمینه پژوهشی در آینده می شود و ترسیم مدل زبان آموز ایرانی بر اساس ویژگی های شناختی می تواند منجر به استخراج عوامل تعیین کننده موفقیت علمی و تجاری نرم افزارهای تعاملی هوشمند در حوزه آموزش زبان در کشور شود.

پازوکی خاطر نشان کرد: یافته های علمی در جریان این طرح پژوهشی می تواند حرکت در مسیر مرزهای آموزش پرورش شناختی را فراهم سازد و منجر به تولید دانش در قالب نشر مقالات در مجلات معتبر بین المللی گردد.

وی همچنین یادآور شد: بهره گیری از روش های آموزش و پرورش شناختی در آموزش موثرتر و مطلوب تر، تولید مواد آموزشی و کمک آموزشی مبتنی بر تفاوت های فردی و نیز ارتقای استفاده از یادگیری سیار زبان در آموزش از طریق نرم افزار هوشمند تعاملی از کاربردهای این طرح تحقیقاتی در مراکز علمی و تحقیقاتی است.
منبع:خبرگزاری ایرنا