تبیان، دستیار زندگی

آمار بیکاری پاییز در استان ها

گزارش های مرکز آمار ایرنا نشان می دهد پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال نرخ بیکاری در 16 استان کاهش یافت که در این میان کرمانشاه با نرخ بیکاری 18.2 درصد و سمنان با 6.6 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را داشتند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آمار
بررسی جداول مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال 11.7 درصد بود که نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نکرد؛ در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت 0.6 درصد افزایش یافت.
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) که به معنی نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است، پاییز پارسال 39.9 درصد بود و پاییز امسال به 40.5 درصد رسید.
بررسی آمار نیروی کار در پاییز 1397 نشان می دهد در این فصل 66 میلیون و 972 هزار نفر در سن 10 سال به بالا قرار داشتند که از این میزان 27 میلیون و 96 هزار نفر جمعیت فعال و در سن اشتغال بودند.
همچنین 39 میلیون نفر نیز جمعیت غیرفعال بودند یعنی جمعیت بالای 10 سال را تشکیل می دادند.
نرخ اشتغال کشور در این دوره 23 میلیون و 922 هزار نفر بود. سه میلیون و 174 هزار نفر نیز بیکار بودند.
خراسان رضوی با 46.9 درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی و استان مرکزی با 34.9 درصد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص دادند.


 البرز و کرمانشاه بیشترین تغییرات نرخ بیکاری را دارند

براساس جداول آماری، در پاییز امسال بیشترین درصد افزایش نرخ بیکاری مربوط به استان البرز بود.
نرخ بیکاری استان البرز در پاییز 1396 معادل 10.3 درصد بود که پاییز امسال با 5.5 درصد رشد به 15.8 درصد رسید.
نرخ بیکاری در کرمانشاه با 6.9 درصد کاهش، رتبه نخست بیشترین نرخ بیکاری بین استان های کشور را در یک سال (پاییز 1396 تا پاییز 1397) به خود اختصاص داد.

** نرخ بیکاری تهران افزایش یافت


پاییز امسال نرخ بیکاری پایتخت در مقایسه با مدت مشابه پارسال 0.9 درصد افزایش یافت.
نرخ بیکاری تهران در پاییز امسال 12.4 درصد برآورد شد که از میانگین کشوری نیز 0.7 درصد بیشتر بود.
آمارها نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی تهران در پاییز امسال 39 درصد بود که 0.4 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت.


 بیشترین اشتغال در بخش خدمات است

بخش خدمات با 49.9 درصد بیشترین سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داد.
در جایگاه های بعدی، بخش صنعت با 32.9 درصد و کشاورزی با 17.2 درصد قرار گرفت.
سهم شاغلان بخش کشاورزی در پاییز 1397 نسبت به فصل مشابه پارسال 0.1 درصد افزایش یافت، سهم شاغلان بخش صنعت هیچگونه تغییری نکرد و از سهم شاغلان بخش خدمات نیز 0.1 درصد کاسته شد.


24 درصد جوانان 15 تا 29 سال بیکارند

براساس این گزارش نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که 24.5 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بودند.
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ در مقایسه با پاییز پارسال ٠.٥ درصد کاهش یافت.
منبع:ایرنا