تبیان، دستیار زندگی

افزایش خودکشی میان نوجوانان انگلیسی

۹۹ درصد پزشکان بریتانیا نسبت به نبود خدمات درمانی کافی برای نوجوانان دچار بیماری های سلامت روانی هشدار داده و این امر را موجب بروز رفتارهای خود آسیبی از جمله خودکشی میان این قشر خوانده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
خودکشی
تقریبا تمامی پزشکان بریتانیا نسبت به نبود خدمات درمانی کافی برای نوجوانان دچار بیماری های سلامت روانی هشدار داده و این امر را موجب بروز رفتارهای خود آسیبی از جمله خودکشی میان این قشر خوانده اند.

بنابر اعلام سازمان سلامت همگانی انگلستان ۹۹ درصد از پزشکان عمومی این کشور اعلام کرده اند که دسترسی دشوار به پزشک متخصص و خدمات درمانی برای نوجوانان زیر ۱۸ سال دچار بیماری های سلامت روان به عنوان تهدیدی محسوب شده و می تواند موجب آسیب های جسمی و روحی به آن ها شود.

از هر ۱۰ پزشک انگلیسی ۹ نفر معتقداند که ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به جوانان دچار مشکلات سلامت روانی از جمله اضطراب، افسردگی، مشکلات غذایی و غیره بسیار نامناسب است.

به طوریکه ۳۷ درصد خدمات درمانی در این زمینه ناکافی، ۵۳ درصد بسیار ضعیف و تنها ۱۰ درصد مطلوب بوده است.

پزشکان معتقداند، این سطح ضعیف از خدمات بهداشت و درمان نمی تواند پاسخگوی روند رو به رشد افزایش بیماری های سلامت روان میان کودکان، نوجوانان و بزرگ سالان باشد.

همچنین رسانه های اجتماعی، استرس های تحصیلی، فقر و شرایط خانوادگی از جمله عوامل افزایش مشکلات روانی میان نوجوانان و جوانان بریتانیا اعلام شده است.

به گفته پزشکان این کشور، بسیاری از جوانان بیمار، نزدیک به ۱۸ ماه منتظر دریافت خدمات درمانی بوده و عدم دسترسی به پزشک متخصص یا هرگونه کمک های درمانی آن ها را از پا درآورده است.

این جوانان به منظور اعلام اعتراض خود نسبت به شرایط بهداشت و درمان دست به خودکشی زده اند.

بررسی ها نشان می دهد، ۷۸ درصد از پزشکان عمومی نسبت به اینکه تنها تعدادی کمی از جوانان دچار بیماری های سلامت روانی می توانند از خدمات درمانی استفاده کنند، ابراز نگرانی کرده اند.

۸۶ درصد از آنان نیز از افزایش استرس و اضطراب میان نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله طی دو ساله گذشته خبر داده اند.

همچنین ۸۸ درصد از متخصصان انگلیسی معتقد اند دسترسی به اقدامات بهداشتی و درمانی برای جوانان دچار بیماری هایی از جمله استرس و اضطراب بسیار دشوار یا غیر ممکن است.

به علاوه ۶۸ درصد از پزشکان از بروز اختلالاتی از جمله خود آسیبی میان نوجوانان بیمار زیر ۱۸ سال به دلیل نبود خدمات درمانی خبر داده اند.

یکی از نوجوانان دارای بیماری های سلامت روان درخصوص خدمات درمانی در بریتانیا می گوید: دسترسی یا پذیرش در مراکز درمانی برای بیماری های سلامت روانی بسیار طولانی بوده از وضعیت بسیار بدی برخوردار است. بسیار از نوجوانان به دلیل ماه ها انتظار برای پذیرش در مراکز درمانی از این امر منصرف شده و اغلب دست به رفتارهای خود آسیبی از جمله خودکشی می زنند. این درحالی است که اختلالات روانی میان نوجوان و جوانان انگلیس در حال افزایش است و خانواده ها از این امر آسیب دیده اند.  
منبع:خبرگزاری مهر