تبیان، دستیار زندگی

دیوان عدالت هم اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته را تایید کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نامه سازمان اداری و استخدامی کشور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر «فاقد موضوعیت بودن اعاده به خدمت جانبازان» را فاقد وجاهت قانونی دانست و نامه مزبور را ابطال کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دیوان عدالت
سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه‌ای به شماره 759380 مورخ دهم مهر سال 95 به بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص اعاده به خدمت جانبازان اعلام کرده است: بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان بوده و خدمت افراد بازنشسته در دستگاه خاتمه یافته است و به موجب حکم رسمی به آنان حقوق بازنشستگی تعلق می‌گیرد و نمی توان آنان را در حالت استخدامی دیگری قرار داد و از آنجا که بازنشستگی جانبازان معزّز با استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ( مصوب پنجم شهریور سال 1386 مجلس شورای اسلامی ) نیز قطع رابطه استخدامی تلقی نمی‌شود لذا این دسته از جانبازان گرامی مشمول ماده چهار قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نبوده و اعاده به خدمت آنان فاقد موضوعیت است.
در اعتراض به نامه مزبور، یکی از جانبازان به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورخ دهم مهر سال 1395 با شماره 759380 در اقدامی ناشایست و برخلاف اصل 73 قانون اساسی اقدام به تفسیر ماده چهار قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان کرده که با این نظریه نادرست، حقوق مسلم جانبازان پایمال و مع الاسف مبنای تصمیم‌گیری دستگاه هـای اجرایی (هواپیمایی هما) و کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان شده است.
لازم به ذکر است قبل از تشکیل سازمان فوق الذکر و انتـزاع وظایف آن از سازمـان مـدیریت و برنامه ریـزی کشور، سرپـرست امـور هماهنگی و رفـع اختلافـات حقوقـی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، طی نظریه شماره 41642/18470  مورخ 25 تیر سال 92 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با اشاره به ماده 124 قـانون استخدام کشوری و سـایر قوانین موضوعه، دستگاههـا را مـکلف به اعـاده به خدمت جانبازان ( اعم از بازنشسته، بازخرید و مستعفی) برای یکبار مجاز دانسته است که در ماده مذکور اعاده به خدمت علی‌الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به متفاوت بودن حالت اشتغال با حالت استخدامی نشده است.
علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق خواستار ابطال نظریه‌های عام الشمول شماره 759380  مورخ دهم مهر سال 95 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز نامه شماره 82354/ الف ج/ 591 مورخ 18 بهمن سال 95 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) هستم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 1527081 مورخ 20 آبان 96 توضیح داده است: طبق مفاد ماده چهار قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ( مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی) «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام کنند. در حال حاضر صرفاً جانبازان بازنشسته واجد شرایط مندرج در بند «ج» ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  می‌توانند با استناد به بند مذکور اعاده به خدمت شوند و اگر ماده چهار قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر جانبازان بازنشسته نیز تلقی می‌شود نیازی به حکم بند فوق نبود.
سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرده است: هیئت عمومی اخیراً در مورد مشابه که تقاضای ابطال یکی از نظریه‌های این سازمان خواسته شده بود، طی دادنامه شماره 472 مورخ 13 مهر 95، نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آور ندانسته و آن را از مصادیق نظامات و مقررات قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص نداده و در نتیجه شکایت مطروحه را رد کرده است. همانگونه که ملاحظه می‌کنید با توجه به دادنامه مزبور ابطال نامه شماره 759380 مورخ دهم مهر 95 امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها نیز موضوعیت ندارد.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 آذر 97 تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء  به صدور رأی مبادرت  و اعلام کرد: مطابق ماده چهار قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 مقرر شده دستگاه‌های موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب ایـن قوانین در خـدمت دستگاه‌های موضوع قانون بوده و قـطع همکاری کرده‌اند برای یک بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده کنند.
در بند چ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مقرر شده: « جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند.»
نظر به اینکه اولاً: اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانین ذکر شده شامل جانباز بازنشسته نیز هست. ثانیاً: اعاده به خدمت با اینکه مستخدمین رسمی منحصراً باید در یک حالت استخدامی باشند مغایرتی ندارد چرا که در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعیت وی از حالت بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا  می‌کند، بنابراین با توجه به قوانین حاکم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
منبع:تسنیم