تبیان، دستیار زندگی

نگاهی به فراز و فرود نماگرهای بورس تهران

عملکرد کم نوسان در نخستین هفته زمستانتنها نماگر بورسی که توانست از بازدهی بیشتری در هفته اخیر برخوردار شود، شاخص مالی بود که با رشد 10 درصدی طی 5 روز معاملاتی هفته ای که گذشت خود را به محدوده 189 هزار و 543 واحدی برساند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بورس
شاخص کل قیمت و بازده نقدی ( TEDPIX) در بورس تهران طی 5 روز معاملاتی هفته اخیر با رشد 2 درصدی نسبت به هفته قبل در محدوده 158 هزار و 444 واحدی قرار گرفت.
شاخص کل بورس تهران در هفته اخیر تنها دو هزار و 361 واحد افزایش یافت در حالی که در هفته منتهی به پایان آذر ماه امسال رشد 156 هزارو 83 واحدی را بر جای گذاشته بود.
به این ترتیب شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با بر جای گذاشتن بازدهی 65 درصدی از ابتدای امسال تا دوره منتهی به پایان 5 دی ماه جاری ، توانسته افزایشی 62 هزارو 154 واحدی را برجای گذارد.
شاخص کل هم وزن نیز طی هفته ای که گذشت با افزایش دو درصدی نسبت به هفته قبل از آن به محدوده 27 هزار و 255 واحد رسید.
این نماگر از ابتدای امسال تا کنون با افزایش 9 هزار و 983 واحدی توانسته بازدهی 58 درصدی را بر جای بگذارد.
شاخص قیمت هم وزن نیز در بورس تهران تغییر چندانی نداشت و با رشد دو درصدی نسبت به هفته پایانی آذر ماه امسال ، در محدوده 19 هزار و 195 واحد بسته شد.
شاخص قیمت از ابتدای امسال تا کنون با بازدهی 49 درصدی توانسته رشد 6 هزارو 340 واحدی را تجربه کند.
شاخص 30 شرکت بزرگ بورسی نیز در هفته اخیر با رشد دو درصدی نسبت به هفته قبل ، خود را به 7 هزارو 756 واحد برساند تا به این ترتیب بازدهی این نماگر از ابتدای امسال تا به امروز با افزایش 3 هزار و 464 واحدی از 81 درصد فراتر برود.
میانگین موزون 50 شرکت فعال بورسی نیز در هفته گذشته تغییر چندانی نداشت و با تفاضل یک درصدی بازدهی نسبت به هفته قبل ، در محدوده 6 هزارو 823 واحد به کار خود پایان داد.
در بازار هفته قبل شاخص بازار اول و بازار دوم نیز به ترتیب با تغییر دو و یک درصدی نسبت به هفته پایانی آذر ماه توانستند، در محدوده 116 هزارو 544 واحدی و 316 هزارو 522 واحدی به کار خود پایان بدهند.
تنها نماگر بورسی که توانست از بازدهی بیشتری در هفته اخیر برخوردار شود شاخص مالی بود که با رشد 10 درصدی طی 5 روز معاملاتی هفته ای که گذشت خود را به محدوده 189 هزار و 543 واحدی برساند.
بازدهی این نماگر از ابتدای امسال تا کنون به 59 درصد بالغ شده است.
و در نهایت شاخص صنعت تنها با بازدهی یک درصدی در هفته ای که گذشت توانست شاهد رشد 941 واحدی به رقم 142 هزار و 147 واحد دست یابد.این شاخص از ابتدای امسال تا به امروز توانسته با افزایش 56 هزارو 65 واحدی به بازدهی 65 درصدی دست یابد.
شاخص قیمت نیز با افزایش دو درصدی نسبت به هفته قبل ، طی هفته اخیر افزایش 686 واحدی را نظاره گر بود تا به این ترتیب در محدوده 46 هزارو 59 واحدی به کار خود پایان داد. بازدهی نماگر قیمت در سال جاری تا کنون به 51 درصد رسیده است.

منبع:فارس