تبیان، دستیار زندگی

ربات گارسون

رباتی با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده که می تواند بدون برخورد با اشیا و افراد در رستوران تردد کند و غذای مشتریان را به آنها تحویل دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهشگران ربات خوردنی ساختند+عکس
رباتی برای کار در رستوان ها ساخته شده است. این ربات می تواند غذا را به مشتریان تحویل دهد و میزهای رستوران را تمیز کند.
استارت آپ کالیفرنیایی Bear Robotics با استفاده از فناوری هوش مصنوعی این ربات را ساخته است. ربات مذکور که «پنی» نام گرفته می تواند بدون برخورد با اشیا یا افراد در رستوران تردد کند. سرآشپز هنگام آماده شدن غذا به وسیله یک اپلیکیشن ربات را فرا می خواند تا آن را به مشتری تحویل دهد.
در حال حاضر «پنی» در یک رستوران آزمایش می شود.
منبع:مهر