تبیان، دستیار زندگی

والدینی که قطعا فرزندان خلافکاری خواهند داشت

دوایی با اشاره به اثرات نامطلوب تنبیه بدنی کودک اظهار داشت: با تنبیه بدنی کودک نمی‌توانیم یک عامل منفی را در وی از بین ببریم اکنون روشهای دیگری برای از بین بردن رفتار نامطلوب کودک جایگزین تنبیه بدنی شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
روانشناس، تنبیه بدنی، کودک، والدین،خانواده ایرانی
بارها در مقالات ؛همایش ها و ... درباره سوء رفتار والدین با فرزندان واثرات سوء تنبیه بدنی فرزندان به کرات سخن گفته شده ؛ولی متاسفانه هنوزهم در بین خانواده ها هستند والدینی که بدون اطلاع از اثرات مخرب ویا حتی با علم وآگاهی ازاین مسئله به تنبیه بدنی فرزند خود اقدام میکنند و عوارض آن نه تنها خود وفرزندانشان که در مقیاس وسیعتر جامعه را دچار مشکل میکند.فرزندان آن دسته از والدینی که آنان را به صورت مداوم تنبیه می کنند به شدت پرخاشگر شده، رفتاری تهاجمی و ضداجتماع دارند و دچار افسردگی می شوند.و در آینده احتمال خلافکارشدنشان بسیار بالاست.
مهدی دوایی روانشناس ، گفت: تا هنگامی که کودک مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرد از انجام رفتار نامطلوب وی جلوگیری می‌کند اما سبب از بین رفتن رفتار نامطلوب وی نمی‌شود.
وی افزود: تنبیه بدنی کودک تنها وی را در برابر تنبیه کننده دچار محدودیت می‌کند،همچنین سبب می‌شود تنبیه دیگران برای کودک توجیه می‌‌شود.
والدین عزیز با رفتار نادرست به خلافکار شدن فرزندتان کمک نکنید.
این روانشناس ادامه داد: کودکی که مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرد این عمل را به دیگران تعمیم می‌دهد و همه مردان یا زنان را مانند فرد تنبیه کننده مِی‌بیند در نتیجه نگرشی منفی در کودک نسبت به دیگران ایجاد می‌شود. همچنین وی در معرض آسیب‌روانی قرار می‌گیرد.
دوایی با اشاره به اثرات نامطلوب تنبیه بدنی کودک اظهار داشت: با تنبیه بدنی کودک نمی‌توانیم یک عامل منفی را در وی از بین ببریم اکنون روشهای دیگری برای از بین بردن رفتار نامطلوب کودک جایگزین تنبیه بدنی شده است.
وی عنوان کرد: به جای تنبیه بدنی کودک به وجود سن پایین وی اجازه تفکر و انتخاب به وی بدهیم و مسئولیت کار‌هایش را بپذیرد.
در واقع با روبرو کردن کودک با رفتار اشتباهش و اینکه باید برای جبران آن واصلاح رفتارش سعی وتلاش کند کودک را به سمت مسئولیت پذیری سوق میدهیم.
منبع: جامعه آنلاین
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.