سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

قوانین گرایش پل بار گسترده در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزان

در این مطلب قوانین گرایش پل بار گسترده در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزان تبیان ارایه گردیده است
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قوانین گرایش پل بار گسترده در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزان
پایه تحصیلی شرکت کنندگان دوره اول و دوم متوسطه می باشد.

1- تعاریف
. عضو: به المان های استفاده شده در ساخت سازه (المان های بین دو گره) عضو اطلاق می گردد.
. گره: به محل اتصال دو عضو یا بیشتر (که  به صورت غیر موازی می باشند) فقط به وسیله چسب در محل اتصال به هم متصل می شوند، گره اطلاق می گردد.
. طول عضو:  به فاصله مرکز تا مرکز دو گره انتهایی عضو،  طول عضو  اطلاق می گردد.
. ارتفاع سازه: به فاصله عمودی بالاترین قسمت سازه از تراز صفر تکیه گاهی، ارتفاع سازه اطلاق می گردد.
. پایین آمدگی سازه: به فاصله عمودی پایین ترین قسمت سازه از تراز صفر تکیه گاهی پایین آمدگی سازه اطلاق می گردد.
. دهانه سازه: به طول سازه به اصطلاح دهانه سازه گویند.
. بازار:  محل خرید فرضی پروفیل های مورد نظر تیم ها در این جا بازار نامیده می شود.
. دریک (Daric): واحد پولی برای خرید در بازار می باشد. ( دریک واحد پولی زمان هخامنشیان می باشد).
. بودجه اولیه: بودجه به میزان دریک هایی است که به طور مساوی در اختیار تمامی تیم ها در ابتدای مسابقه قرار خواهد گرفت.

مراحل مسابقه:

مرحله اول:
در حضور مربیان تیم ها دهانه سازه بین ۳۵ تا ۵۵ سانتی متر ( با گام ۵ سانتی متر)، تعداد وزنه ها بین ۱ تا ۴ عدد، مقدار وزنه ها بین ۵۰۰ گرم تا ۲ کیلو ( با گام ۵۰۰ گرم) قرعه کشی می شود.

 مرحله دوم:
در این مرحله دانش آموزان در فضای قرنطینه شده بدون حضور مربیان خود شروع به طراحی پل خود می کنند. زمان این مرحله حداکثر ۹۰ دقیقه می باشد که در پایان این مرحله دانش آموزان می بایست دفترچه محاسبات خود در اختیار تیم داوری قرار دهند که شامل موارد زیر می باشد:
1-  نقشه دو بعدی طراحی شده توسط تیم ها با مقیاس ۱ به ۲  ( ۱۰ امتیاز ) = (S1)
2-مشخص کردن محل قرار دادن بارها و محاسبات مربوط به تحلیل سازه و تعیین نیروها ( ۱۰ امتیاز ) = (S2)

نکته: فقط در صورتی که تعداد بار در قرعه کشی ۱ شود یک نقطه بارگذاری داریم در غیر این صورت حداقل می بایست ۲ نقطه برای اعمال بار مشخص گردد که می بایست مرکز اعمال بار حداقل ۵ سانتی متر از تکیه گاه فاصله داشته باشد.
3-   متره و برآورد وزن سازه و هزینه طرح ( ۱۰ امتیاز ) = (S3)

نکته: در صورتی که وزن تخمینی سازه در محاسبات با وزنی که در مرحله آخر با ترازو اندازه گیری می شود کمتر از ۱ درصد خطا داشته باشد ۱۰ امتیاز مثبت به این بخش اضافه خواهد شد.
4-   لیست خرید پروفیل ها از بازار ( ۱۰ امتیاز ) = (S4)

نکته: هزینه پروژه می بایست با توجه به میزان پولی که در اختیار تیم ها قرار گرفته است در نظر گرفته شود. در صورت بیشتر شدن هزینه پروژه از سقف بودجه اولیه تیم ها می توانند تا سقف ۲۰ درصد بودجه اولیه خرید نمایند که به صورت امتیاز منفی در انتهای مسابقه برایشان در نظر گرفته خواهد شد. بدیهی است در صورت بیشتر شدن هزینه بودجه اضافی در اختیار تیم ها قرار نخواهد گرفت.

مرحله سوم:
در این مرحله تیم ها می بایست با توجه به پروفیل های موجود در بازار و طرج خود، خرید خود را از بازار بنا به محاسبات مالی خود انجام دهند.
۶ نوع پروفیل  در بازار وجود خواهد داشت:  جنس PLA با درصد پرشدگی ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد و با شکل مقطع دایره ای در سه نوع قطر ۳ و ۴ و ۵ میلی متر
مشخصات فیزیکی هر پروفیل وقیمت هرکدام در روز مسابقه اعلام می شود که تیم ها می بایست در طراحی های خود در نظر بگیرند.
تخفیف ۱۵ درصدی برای تیم هایی که تنها از یک نوع پروفیل و ۵ درصدی برای تیم هایی که تنها از دو نوع پروفیل سازه خود را بسازند وجود دارد.

 مرحله چهارم:
در این مرحله تیم ها به مدت حداکثر ۳ ساعت زمان دارند تا سازه های خود را با توجه به طرح خود بسازند. چسب ۱۲۳ مارک میترپل متوسط به تعداد یک عدد در اختیار تیم ها قرار خواهد گرفت. تیم ها ملزم هستند همان طرحی که در مرحله دوم تحویل تیم داوری دادند را بسازند و در صورت مغایرت طرح با سازه ساخته شده با کسر امتیاز مواجه خواهند شد. در صورتی که تیمی در ۳ ساعت نتواند سازه خود را تمام کتد حداکثر ۳۰ دقیقه با کسر ۱ امتیاز به ازای هر دقیقه تاخیر به آن تیم داده خواهد شد و بعد از آن به هیچ عنوان سازه ای تحویل گرفته نخواهد شد.

مرحله پنجم:
در این مرحله بارگذاری سازه ها طبق نقشه های ارائه شده در مرحله دوم تیم ها انجام خواهد شد.
قبل از بارگذاری سازه ها داوری و وزن کشی خواهند شد. حداکثر چسب مجاز در طول هر عضو به میزان ۲۵ درصد طول عضو می باشد. پر کردن المان با چسب موجب حذف تیم خواهد شد.
ابتدا صفحه ای غیر صلب بر روی سازه قرار خواهد گرفت ( در صورت درخواست تیم)  سپس وزنه های مورد نظر بر روی سازه قرار داده خواهد شد. عرض تکیه گاه های بارگذاری ۱۰ سانتی متر می باشد یعنی عرض سازه حداکثر می بایست ۱۰ سانتی متر باشد.
پس از قرار دادن وزنه ها بر روی سازه ها به طور کامل زمان برای تیم محاسبه می شود. سازه ها می بایست به مدت ۹۰ ثانیه بار وارده را تحمل کنند.
در این مرحله مربیان تیم ها می توانند حضور داشته باشند.
 تیم هایی که سازه آن ها به طور کامل وزنه ها را تحمل کند وارد بخش رتبه بندی نهایی می شوند و در صورتی که تیمی نتواند ازین مرحله عبور کند وارد رتبه بندی نمی شود.
تبصره: فقط در صورتی که هچ سازه ای نتواند ۹۰ ثانیه تحمل کند بر اساس زمان بیشتر تحمل تیم ها وارد رتبه بندی می شوند.

نحوه امتیاز دهی نهایی:
امتیاز وزن سازه ( ۴۰ امتیاز ) = (S5)
مبلغ کل برگردانده شده از طرف تیم ها ( ۴۰ امتیاز) = (S6)

  حداکثرامتیاز چه تیم (هایی) بالاترین امتیاز این بخش را می گیرند ؟ امتیاز سایر تیم ها
S1 10 تیم(هایی) که نقشه دقیق مقیاس شده سازه خود را تحویل دهند. 5
S2 10 تیم(هایی) که محاسبات حداقلی از رفتار سازه خود ارائه دهند. 5
S3 20 متره و برآورد دقیق 3
S4 10 لیست کاملی که موجب یک بار خرید در بازار شود 3
S5 40 سبکترین سازه در رتبه بندی سازه هایی که زمان کامل تحمل کرده اند. به نسبت تیم اول با ازای هر رتبه پایین تر ۲ امتیاز کمتر
S6 40 بیشترین مبلغ برگردانده شده در سازه هایی که زمان کامل تحمل کرده اند. به نسبت تیم اول با ازای هر رتبه پایین تر ۲ امتیاز کمتر


امتیاز نهایی از فرمول زیر به دست می آید که حائز بالاترین رتبه خواهد شد:

T= 2 × (S1 + S2+ S3+ S4 ) + 3 × (S5 + S6)

دبیرخانه جشنواره
آدرس دبیرخانه: تهران - بلوار کشاورز - خیابان نادری - جنب حجت دوست - پلاک 12 - طبقه اول - مرکز یادگیری
تلفن: 81202311، 81202428
پست الکترونیکی: project@tebyan.com
جهت دریافت مشاوره و هدایت اینجا کلیک کنید.

مسابقات چالش زیست فناوری در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیانکانال تلگرام جشنواره پروژه های دانش آموزی

سایت چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی
بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین
x