تبیان، دستیار زندگی
و رسول خدا صلی‌ الله علیه و آله می‌فرماید: «باز گردید به سوی خدا قبل از آنکه بمیرید و به اعمال شایسته مبادرت ورزید قبل از آنکه گرفتار شوید و بین خود و پروردگارتان را اصلاح کنید تا رستگار گردید».
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازگردید به سوی خدا

كعبه

آنچه در پی می‌آید بخشی از دستور العملی است كه آیت‌الله محمدمومن شیرازی ایراد نموده‌اند:

                                                                     بسم‌ الله الرحمن الرحیم

ای برادران ایمانی و ای همراهان در طلب یقین! وصیت می‌کنم شما را به تهذیب نفس و جهاد با نفس که امری لازم و واجب است و آن صورت نمی‌گیرد مگر با اعتنا و ملاحظه و مواظبت بر اعمال نیک و محافظت و بازداری نفس و توجه بسیار به پرهیز نفس از معاصی و محرّمات و ترک رذایل و اعمال ناپسند. و پس از تخلیه نفس از صفات ناشایست، آن را به اعمال شایسته و اخلاق کریمانه و صفات نیکو زینت دهید و فکر را از آنچه موجب خواری و آتش [دوزخ] است باز دارید.

و رسول خدا صلی‌ الله علیه و آله می‌فرماید: «باز گردید به سوی خدا قبل از آنکه بمیرید و به اعمال شایسته مبادرت ورزید قبل از آنکه گرفتار شوید و بین خود و پروردگارتان را اصلاح کنید تا رستگار گردید».

همانا قلب، رییس اعضا و جوارح است و به امر او جوارح به سوی مفاسد و مصالح می‌روند، پس اگر در چیزی فکر بسیار شود زبان به آن گویا خواهد شد و هرگاه زبان چیزی را بسیار گوید اعضا بدان توجه خواهند نمود. پس رستگار کسی است که در امور شایسته تفکر نماید و با قلب و جوارحش به طرف کارهای نیک بشتابد.

1- بر شما باد به ملازمت تقوا! تقوا! تقوا! و دوری از گناه و بی‌رغبتی به دنیا و عمل برای آخرت. خدای متعال می‌فرماید: «بزرگوارترین شما نزد خدا، با تقواترین شما است» و «از خداوند پروا داشته باشید آن‌چنان که شایسته مقام او است» و «ای خردمندان از خدا پروا داشته باشید» و «تا به توانید خدا ترس و پرهیز کار باشید» و «خداوند پرهیزکاران را دوست می‌دارد» و «خداوند همواره با پرهیزکاران است» و «هر مرد و زنی که کاری نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد، زندگی خوش و پاکیزه‌ای بدو خواهیم داد و پاداشی بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد».

...ادامه دارد

پیوند به :

زندگی‌نامه آیت الله محمد مؤمن شیرازی


ر.ك : نامه‌های عرفانی ، علی محمدی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.