تبیان، دستیار زندگی

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1397

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 97 بیانگر این نکته مهم است که اگر داوطلبی حتی به یکی از سؤال­های درسی که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحیح بدهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1397
در جلسۀ آزمون سراسری سال 1397، 134 هزار و 58 داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی حضور یافتند. وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 97 بیانگر این نکته مهم است که اگر داوطلبی حتی به یکی از سؤال­های درسی که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحیح بدهد (ضمناً به هیچ یک از سؤال‌های همان درس نیز پاسخ غلط ندهد) از تعداد قابل توجهی از داوطلبان همین گروه آزمایشی، وضعیت بهتری خواهد داشت؛ چرا که متاسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان، در تمامی دروس این رشته نمره منفی یا صفر درصد کسب کرده‌اند.

در ضمن، وجود درصد منفی در همۀ درس ­­های عمومی و اختصاصی، بیانگر آن است که به هیچ وجه نمی‌توان به سؤال‌های آزمون سراسری در یک درس به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد؛ پس، اگر در درسی آمادگی ندارید باید آمادگی لازم را برای دادن پاسخ صحیح به حداقل چند سؤال آن درس کسب کنید تا از تعداد قابل توجهی از داوطلبان که به درس مورد نظر اصلاً پاسخ نمی‌دهند یا حتی درصد منفی کسب می‌کنند، جلوتر باشید.

آمار ارایه شده در جدول‌ها همچنین تاییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.

در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، یعنی داوطلبانی که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه 90 تا 100 درصد آمده‌اند یا داوطلبانی که به 0 تا 99/9 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند در گروه 0 تا 10 درصد محاسبه شده‌اند.

ذکر این نکته مهم است که آمار ارایه شده در هر سال، با سال دیگر متفاوت است؛ برای مثال، سال 93 در درس زبان عربی و فرهنگ و معارف اسلامی هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما سال 94، 228 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های زبان عربی و 213 نفر به 100 درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامی پاسخ صحیح داده‌اند، سال 95، 44 داوطلب در درس زبان عربی و 39 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحیح داده­اند، سال96، 32 داوطلب در درس زبان عربی و 3 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، و در سال 97، 23 داوطلب در درس زبان عربی و 1 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.

دقت داشته باشید که در تعیین رتبۀ یک داوطلب، علاوه بر درصدهایی که وی در آزمون سراسری کسب کرده است، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی او نیز محاسبه می‌شود (تا سال گذشته 25 درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه و 5 درصد تاثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پیش‌دانشگاهی محاسبه می‌گردید و امسال 30 درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب که عبارت از نمرات اخذ شده در آزمون کتبی نهایی سال دوازدهم است، در نمره نهایی لحاظ می‌شود)؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.

در جدول ارایه شده در زیر، غیر از داوطلبانی که به هیچ یک از سؤال‌های دفترچه پاسخ نداده‌اند و کل پاسخنامۀ آنها سفید بوده است (17 داوطلب)، داوطلبانی که نمرۀ منفی کسب کرده‌ و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه 90 تا 100 درصد آمده‌اند؛ یا داوطلبانی که به 0 تا 99/9 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند در گروه 0 تا 10 درصد محاسبه شده‌اند.

امسال در دو گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، فقط یک داوطلب به 100 درصد سؤال‌های شیمی پاسخ صحیح داده است (روزبه امین تفرشی رتبه 5 کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی)، و جالب اینجاست که این داوطلب، به گفتۀ خودش، به درس شیمی علاقه‌مند نبوده و برای همین وقت بیشتری را برای مطالعۀ این درس اختصاص داده و در نهایت به 100 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده است!

این امر نشان می‌دهد که دوست نداشتن و بی‌علاقگی، بهانۀ خوبی برای درس نخواندن نیست، بلکه بی‌علاقگی می‌تواند عامل تلاش بیشتر و در نهایت کسب نتیجۀ بهتر نیز بشود، و این به شیوۀ نگاه و نوع برخورد یک داوطلب با مشکل موجود بستگی دارد.

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیچه درصدهایی آورده‌اند؟

«اگر یک درس اختصاصی را 100 درصد بزنید، حتماً رتبۀ دو رقمی می­ آورید.»

این جمله را بارها از زبان داوطلبان آزمون سراسری شنیده‌ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند که اگر روی یک درس که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه گذاری کنند و تلاش کنند تا به 100 درصد سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده‌آلی در آزمون سراسری کسب خواهندکرد؛ در نتیجه تمام همّ و غمّ خود را صرف یک درس می­کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی دیگر از درس­ های دیگر باز می مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال­ های سایر دروس پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال گذشته، به ما نشان می­دهد که حتی اگر داوطلبی در مهم­ترین درس اختصاصی خود نیز به 100 درصد سؤال­ ها پاسخ صحیح بدهد، تضمینی نیست که رتبۀ ایده‌آلی کسب نماید؛ زیرا امسال 4 داوطلب در درس فیزیک، که در هر سه زیر گروه این گروه آزمایشی اهمیت بسیار دارد، به 100 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده‌اند، اما فقط یکی از این 4 نفر، جزو داوطلبانی است که رتبۀ زیر 1000 کشوری کسب کرده است. همچنین 344 داوطلب در درس زبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند که از این میان، فقط 76 داوطلب جزو رتبه‌های زیر 1000 کشوری هستند.

می‌خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد 100 در درسی مثل فیزیک، که برای بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، درسی دشوار است و امسال 21/40 درصد داوطلبان در این درس نمره منفی کسب کرده‌اند، نمی‌تواند موجب کسب رتبۀ عالی گردد.

نکتۀ جالب دیگر این است که میانگین نمره خام داوطلبان برتر آزمون سراسری سال 97 تقریباً در همۀ دروس حدود 70 درصد است و این، به معنای آن است که به طور میانگین، نفرات برتر آزمون سراسری به همۀ دروس توجهی یکسان دارند و می‌دانند که لازمۀ موفقیتشان این است که همۀ دروس را مطالعه کنند و برای آنها وقت لازم را بگذارند.

در زیر، درصدهای نمرات خام داوطلبان دارای رتبه‌های زیر 1000 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 1397 است و درصدهای ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.

مطالب مرتبط:
نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 1397
اولین قدم برای انتخاب رشته کنکور

منبع: پیک سنجش