تبیان، دستیار زندگی

پاها

تا به حال در مورد پاهای حیوانات مطلبی خوانده اید؟ من در این مطلب به این نکته پرداختم. امیدوارم مطلبی باشد که براتون مفید واقع شود..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پاها
دو پای من:
من دو پا دارم. هر پایم پنج انگشت کوتاه دارد که به من کمک می کند تا راه بروم، بدوم و بایستم. اگر پاهایم نبود خیلی از کارها رانمی توانستم انجام بدهم. من از خدا سپاس گذارم.
 
پاها
من هم دو پا دارم:
اما هر پای من چهار تا ناخن دارد . بین  ناخن هایم پرده دارم. پرده های پاهایم به من کمک می کند تا شنا کنم. مثل: کفش های غواصی که شما پایتان می کنید.
پاها
پای من چهار ناخن دارد:
 پاهای من اما چهار ناخن دارد ولی بین آن ها پرده نیست. فکر کنم برای این است که من بیش تر نیاز دارم شاخه درخت را بپرم و شنا نکنم.
پاها
پای من پنج تا انگشت دارد:
پای من هم مثل تو پنج انگشت دارد اما انگشت های من از تو بلندترند تا بتوانم روی درخت حرکت کنم و با دستانم خوراکی های بزرگ را بگیرم.
پاها
چهار انگشت پاهای من:
پاهای من چهار انگشت و ناخن های تیز دارد که هر وقت لازم باشد آن ها را از غلاف مخصوصشان  بیرون می آورم و غذایم را تکه تکه می کنم. زیر پای من موهایی دارد که باعث می شود وقتی دنبال شکار می گردم، صدای  پایم آن ها را فراری ندهد. من روی دست ها و پاهایم راه می روم.
پاها
و اما پاهای من:

من هم مثل شیر روی دست و پاهایم راه می روم. من در دست ها و پاهایم سُم دارم، یعنی ناخن هایم طوری رشد می کند که می توانم روی آن ها بدوم.
پاها
مطالب مرتبط:
آدم دستپاچه دو پا را می کند در یک پاچه
چپ و راست
درست راه برویم

کانال کودک و نوجوان تبیان
تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع: مجله رشد نو آموز
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.