تبیان، دستیار زندگی

اهرم

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: سوم و پنجم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
اهرم
اهداف یادگیری

انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

1. با انجام دادن آزمایش به اهمیت اهرم در ساده کردن کارها پی ببرد.

2. با انجام دادن آزمایش نتیجه بگیرد: مقدار نیرویی که برای بالا بردن یک جسم توسط اهرم به کار می رود. به فاصله نقطه اثر آن نیرو تا تکیه گاه و فاصله جسم تا تکیه گاه بستگی دارد.

3. از میان وسایلی که کارهای روزمره را برای ما ساده می کنند، چند اهرم مثال بزنند.

4. در مشاهده وسایل کنجکاو باشد.

5. در فعالیت های گروهی مشارکت سازنده داشته باشد.


ابزار مورد نیاز:
خط کش، پاکن، میله اهرم- وزنه های فلزی- ترازو- وزنه های قلاب دار- قیچی- قاشق چای خوری- شربت خوری و غذا خوری- ملاقه- کفگیر و انبردست

فیلم درباره اهرم ها

مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم ابتدا توضیح می دهد که گاهی ما انسان ها نیاز داریم وسایلی را جا به جا کنیم، از آن جا که می خواهیم کارها را آسان تر انجام دهیم. از ابزاری کمک می گیریم
1) فرض کنیم پاکن شما یک جسم سنگین است و می خواهیم آن را کمی جا به جا کنیم، اگر یک خط کش در اختیار داشته باشید، چگونه می توانید آن را جا به جا کنید؟
2) سپس معلم از همه بچه ها می خواهد با قرار دادن یک جسم به جای تکیه برای خط کش، پاکن را بالا و پایین ببرند.
3) معلم از بچه ها می خواهد تعداد بیشتری جسم به پاکن اضافه کنند و سپس روشی پیشنهاد کنند که جا به جا کردن جسم ها، آسان تر شود، به عبارتی با وارد کردن نیروی بسیار کمی، بتوانند نیروی سنگینی را بلند کنند.
- دانش آموزان با فکر درباره موضوع مطرح شده، روش هایی را عنوان می کنند، البته زود متوجه می شوند که یک خط کش به تنهایی نمی تواند پاکن را جا به جا کند، باید چیزی مثل لبه میز یا یک پاکن دیگر کمک کند تا بتوانیم به کمک آن پاکن را جا به جا کنیم.
- بچه های با قرار دادن تکیه گاه مشاهده می کنند که به راحتی می توان پاکن را جا به جا کرد.
- دانش آموزان چند پاکن و تراش دیگر به پاکن اضافه می کنند و سپس سعی می کنند همچنان آن جسم ها را حرکت می دهند ولی آنها متوجه می شوند که بلند کردن این مقدار بار مثل گذشته آسان نیست، لذا سعی می کنند راه حلی برای این موضوع پیدا کنند.
کاوشمعلم دانش آموزان را تشویق می کند که برای یافتن راه حل مسأله، در گروه مشورت کنند.
او همچنین در صورت لزوم، دانش آموزان را به یافتن راه حل راهنمایی می کند و از آنها می خواهد با تغییر دادن شرایط و فاصله ها به راه حل برسند.
دانش آموزان با افراد گروه خود مشورت می کنند و سپس روش های پیشنهادی خود را آزمایش کرده و ثبت می کنند، مثلاً فاصله ها را تغییر می دهند بعد آزمایش می کنند و نتیجه را ثبت می کنند.
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد روش های پیشنهادی گروه خود را به کلاس ارائه دهند.
او همچنین با طرح سؤال به روش سازی موضوع کمک می کند، مانند:
اگر جای تکیه را به پاکن نزدیک کنیم، بلند کردن آسانتر می شود یا سخت تر؟
دانش آموزان روش های پیشنهادی گروه را به زبان خود بیان می کنند، مانند:
وقتی جای تکیه را به طرف بارها نزدیک تر کنیم بالا بردن آسان تر می شود.
شرح و بسطمعلم اطلاعاتی در رابطه با اهرم نام و قسمت های مختلف آن ارائه می دهد و مثال هایی از اهرم ها مانند الاکلنگ، ترازو، قاشق، کفگیر، قیچی، انبردست و ... را به نمایش می گذارد و از دانش آموزان می خواهد ضمن انجام آزمایشها، اطلاعات قبلی خود را زبان علمی، کامل کنند و شکل اهرم های مشاهده شده را رسم کنند. به علاوه معلم در صورت امکان فیلمی در رابطه با اهرم به نمایش می گذارد.دانش آموزان با استفاده از اطلاعات جدیدی که دریافت می کنند، یافته های قبلی خود را کامل کرده و قسمت های مختلف اهرم را نامگذاری می کنند و در رابطه با تأثیر نزدیک شده تکیه گاه به جسم سنگین در آسان بلند شدن گفت و گو می کنند. مثلاً:
- در ملاقه هر چه دسته بلند تر باشد بلند کردن آن، آسان تر است ولی اگر از جایی نزدیک تکیه گاه، سعی کنیم نیرو وارد کرده و آن را بلند کنیم، سخت تر می شود.
ارزشیابیمعلم از دانش آموزان می خواهد جمع بندی نهایی گروه خود را به کلاس ارائه دهند تا مورد ارزیابی سایرین قرار گیرد.دانش آموزان اطلاعات کامل شده گروه خود را به کلاس (سایر گروه ها و معلم) ارائه می دهند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

مطالب مرتبط:
اهرم‌ها
اهرم