تبیان، دستیار زندگی

قرار گرفتن چادر در سجده بین پیشانی و مهر

زنی هنگام سجده، سر خود را روی مهر گذاشته، متوجه می‏شود که پیشانی وی به‌طور کامل با مهر تماس ندارد، زیرا چادر یا روسری وی مانع از تماس کامل پیشانی با مهر است، لذا سرش را از روی آن بلند کرده و بعد از رفع مانع دوباره روی مهر گذاشته است، نماز او چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سجده

پرسش :اگر در سجده چادر بین پیشانی و مهر قرار بگیرد حکم چیست؟

مطابق نظر آیت الله خامنه ای

س ۴۹۳: زنی هنگام سجده، سر خود را روی مهر گذاشته، متوجه می‏شود که پیشانی وی به‌طور کامل با مهر تماس ندارد، زیرا چادر یا روسری وی مانع از تماس کامل پیشانی با مهر است، لذا سرش را از روی آن بلند کرده و بعد از رفع مانع دوباره روی مهر گذاشته است، نماز او چه حکمی دارد؟ اگر عمل وی سجده مستقلی محسوب شود، نمازهایی که خوانده است، چه حکمی دارد؟

ج: واجب است بدون این که سر خود را از زمین بلند کند، پیشانى‌اش را حرکت دهد تا روى مهر قرار بگیرد. اگر بلند کردن پیشانى از زمین براى سجده روى مهر بر اثر جهل یا فراموشى بوده و این عمل را فقط در یکى از دو سجده یک رکعت انجام مى‏داده، نمازش صحیح است و اعاده واجب نیست. ولى اگر این کار با علم و عمد بوده و یا در هر دو سجده یک رکعت آن را انجام داده، نمازش باطل و اعاده آن واجب است. 

مانع بین پیشانى و محل سجده

س. اگر در هنگام سجده، چادر روى صورت بیفتد و پیشانى با واسطه چادر روی مهر قرار بگیرد، چه حكمى دارد؟

ج. باید آهسته بطورى كه سر بلند نشود چادر را از زیر پیشانى بكشید تا پیشانى بر مهر قرار گیرد.

طبق نظر آیت الله مكارم شیرازی
 

حائل شدن چادر بین پیشانی و سجده گاه 


پرسش :در گذشته به هنگام سجده چادر بین پیشانی ما و مهر حایل شده بوده ولی (از روی جهل) آن را نکشیده ایم بلکه سر را بلند کرده و دوباره گذاشته ایم. آیا باید قضا کنیم؟

پاسخ :چنانچه تنها در یک سجده در نماز بوده و در یادگیری مسیله کوتاهی نکرده باشید نمازهای گذشته صحیح است و قضا ندارد.

حایل شدن چادر بین پیشانی و مُهر در نماز 


پرسش :اگر در سجده چادر بین پیشانی و مهر قرار بگیرد حکم چیست؟

پاسخ :بین مهر و پیشانی نباید حایل باشد. استفتائات آیت الله مكارم شیرازی.

آیت الله شبیری زنجانی

سوال

 
۱۹۹ – اگر در موقع گذاشتن پیشانى روى مهر قسمتى از موى سر یا چادر، مانع چسبیدن پیشانى روى مهر گردد، چه باید كرد؟
پاسخ
اگر به اندازه‌ى قدر واجب از سجده روى مهر باشد، مانعى ندارد و اگر نباشد بدون آن كه سر را بلند كند، آن مو یا چادر را از روى پیشانى بكشد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی
پرسش: اگر موی سر بین پیشانی و مهر قرار بگیرد (مثلا نیمی از مهر را بپوشاند) آیا سجده درست است؟
پاسخ: اشکال ندارد.


منبع: سایت هدانا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.