تبیان، دستیار زندگی

مقایسه وضعیت مولکول ها در مواد عنصر، ترکیب و مخلوط

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: ششم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
 مقایسه وضعیت مولکول ها در مواد عنصر، ترکیب و مخلوط
اهداف یادگیری
انتظار می رود در فرآیند آموزش، هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

1.  وضعیت اتم ها و مولکول ها را در مواد عنصر، ترکیب و مخلوط شناسایی کند.

2. تفاوت وضعیت اتم ها و مولکول ها را در مواد عنصر، ترکیب و مخلوط تشخیص دهد.

3.  به مشاهده پدیده های اطراف خود علاقه مند و نسبت به آن کنجکاو شود.

4.  در فعالیت های گروهی احساس مسئولیت کند.

5.  نسبت به پدیده های محیط اطراف کنجکاو شود ،در کار گروهی احساس مسئولیت کند.


ابزار مورد نیاز
آب- فلز مانند اهن، اکسیژن- مس، آلومنیوم، طلا، کربن دی اکسید، آب نمک، آب حاوی اکسیژن- مدل مولکولی- بشر

مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم سه ماده اکسیژن هوا، آب و مخلوط اکسیژن در آب را که هر کدام در یک بشر جای دارند، به کلاس می آورد و سپس از دانش آموزان می پرسد: به نظر شما وضعیت اتم ها و مولکول های هر یک از این مواد چگونه است؟ آیا می توانید با استفاده از مدل مولکولی وضعیت هر ماده را نشان دهید.دانش آموزان درباره سؤال معلم فکر می کنند و سعی می کنند وضعیت اتم ها و مولکول ها را در سه ماه فوق تصور کنند. همچنین با استفاده از مدل مولکولی، وضعیت هر ماه را نشان دهند.
کاوشمعلم دانش آموزان را به مشورت در گروه تشویق می کند. او همچنین از دانش آموزان می خواهد نتایج برداشت های خود را رسم کرده و نامگذاری کنند و مدل مولکولی طراحی کرده را مشخص کنند.دانش آموزان با افراد گروه خود به مشورت پرداخته و نتایج را با رسم شکل نشان می دهد و اتم ها و مولکول های سه ماده را علامت گذاری می کنند. همچنین مدل مولکولی هر ماده را ساخته و مشخص می کنند.
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد وضعیت مولکول ها در سه ماده عنصر، ترکیب و مخلوط را به زبان خود بیان کنند. او همچنین از آنها می پرسد: مولکول ها با هم در عنصر اکسیژن، ماده ترکیب آب و ماده مخلوط اکسیژن در آب چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟
مولکول های یک ماده مخلوط چه رابطه ای با هم دارند؟
کوچکترین جزء ماده در ماده مخلوط چیست؟
دانش آموزان حاصل مشورت گروه را به زبان خود بیان می کنند. مثلاً: اکسیژن عنصر است و وضع اتم ها و مولکول های آن اینگونه است:
اتم اکسیژن
- مولکول اکسیژن
کوچکترین جزء ماده اکسیژن، مولکول، اکسیژن است.
آب یک ماده ترکیب است و هر مولکول آب است.
شرح وبسطاز آنجا که دانش آموزان هنوز در رابطه با مواد مخلوط و وضعیت مولکول ها در آنها مطالعه ای نداشته اند. ابتدا اطلاعاتی در این زمینه در اختیار آنها قرار می دهد. سپس از دانش آموزان می خواهد برای پاسخ به سؤالات مرحله قبل مجدداً تلاش و همکاری داشته باشند.دانش آموزان اطلاعات جدید را برای حل مسأله اخیر به کار می گیرند مثلاً عنوان می کنند:
در مواد مخلوط مولکول ها هر کدام به جای خود هستند و به دیگری کاری ندارند و یا لا به لای یکدیگر حرکت می کنند، مانند:
اتم هیدروژن
اتم اکسیژن
مولکول اکسیژن
در یک ماده مخلوط دو نوع مولکول، کوچکترین جزءها را تشکیل می دهند.
ارزشیابیمعلم از همه گروه ها می خواهد نتایج یافته های گروه خود را به کلاس ارائه دهند تا مورد بررسی معلم و سایر گروه ها قرار بگیرد.دانش آموزان نتایج مشورت ها و یادداشت های اخیر گروه خود را به کلاس ارائه می دهند تا مورد ارزیابی واقع شود.

مطالب مرتبط:
تغییرات مواد
نانو ساختارها