تبیان، دستیار زندگی

قلب، تلمبه خون

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
قلب، تلمبه خون
اهداف یادگیری
انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

1. دریابد که قلب، مانند یک تلمبه خون را با فشار به همه جای بدن می رساند.

2. دریابد که قلب، ماهیچه بسیار قوی است. وقتی قلب باز می شود، در یک طرف آن خون از همه بدن وارد قلب می شود و در طرف دیگر، خون از شش به قلب برمی گردد. وقتی قلب بسته می شود در یک طرف خونی که از همه بدن وارد قلب شده به شش ها فرستاده می شود و در طرف دوم، خونی که از شش به قلب آمده با فشار به همه جای بدن فرستاده می شود.

3. نسبت به مطالعه دستگاه گردش خون علاقه مند شود.

4. نسبت به حفظ سلامت اندام های خود کوشا باشد.


 ابزار مورد نیاز:
پوستر و مدل قلب- تلمبه دستی (مخصوص نفت و بنزین) - قلب گوسفند- آب- جوهر قرمز

مراحل /اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم از دانش آموزان می خواهد نقش خون در رساندن اکسیژن هوا به سلول ها و پس گرفتن دی اکسید کربن از آنها را توضیح دهند .
و در ادامه، نمونه ای از پمپ دستی (که برای انتقال نفت و بنزین به کار می رود) تهیه می کند و با ایجاد سوراخی سر لوله مکش را داخل محفظه آن قرار می دهد و آن را از آب قرمز رنگ پر می کند. سپس آن را در حضور دانش آموزان به کار می اندازد از انها می پرسد: تلمبه چه کاری انجام می دهد؟ اگر قلب را به تلمبه خون بدن تشبیه کنیم، درباره کار قلب در بدن چه فکر می کنید؟
دانش آموزان ضمن مشاهده روش کار تلمبه، درباره کار آن فکر می کنند. آنها همچنین با تشبیه قلب به تلمبه درباره نقش قلب در بدن فکر و بررسی می کنند.
کاوشمعلم از بچه ها می خواهد با افراد گروه خود درباره پاسخ به سؤالات مشورت کنند.دانش آموزان درباره سؤالات معلم با گروه خود مشورت کرده و نتایج را یادداشت می کنند.
توصیفمعلم از بچه ها می خواهد نتایج برداشت های گروهی را به زبان خود بیان کنند. او همچنین می پرسد:
اگر قلب مانند تلمبه است چه چیزی را جا به جا می کند؟ این جابه جایی از کجا به کجا انجام می گیرد؟
دانش آموزان نتایج برداشت های گروه را به زبان خود بیان می کنند و سعی می کنند به سؤالات معلم پاسخ دهند. مانند:
- قلب خون را منتقل می کند.
-  قلب خون را از بدن به قلب می آورد.
- قلب خون را از قلب به همه جای بدن می برد.
شرح و بسطمعلم نمونه ای از پوستر دستگاه گردش خون، به همراه مولاژ قلب و قلب گوسفند را به نوبت در اختیار گروه ها قرار می دهد. او همچنین تصویری از دستگاه گردش خون را که آماده کرده است در اختیار همه دانش آموزان قرار می دهد و در صورت نیاز کارهایی را که با بازشدن و بسته شدن قلب انجام می شود، توضیح می دهد.دانش آموزان با استفاده از پوستر، مولاژ، قلب گوسفند و تصویر دستگاه گردش خون به بررسی کار قلب در بدن می پردازند و اطلاعات خود را کامل می کنند و از توضیحات معلم بهره می گیرند.
ارزشیابیمعلم از دانش آموزان می خواهد حاصل برداشت های گروهی را به کلاس ارائه و مورد ارزیابی قرار دهند.دانش آموزان برداشت های خود از مشورت ها و مشاهدات جمع آوری کرده به کلاس ارائه می کنند مانند این موارد:
وقتی قلب باز می شود، در یک طرف آن خون از همه بدن وارد آن شده و در طرف دیگر، خون از شش به قلب بر می گردد.
وقتی قلب بسته می شود، در یک طرف، خونی که از همه بدن وارد قلب شده به شش ها فرستاده می شود و در طرف دوم، خونی که از شش ها به قلب امده با فشار به همه جای بدن فرستاده می شود.
نتایج یافته های دانش آموزان مورد ارزیابی معلم و سایر گروه ها قرار می گیرد.

مطالب مرتبط:
قلب و کار آن
نقش قلب در بدن
پیوند قلب
عمل بای پس قلب
بخش های مختلف قلب