تبیان، دستیار زندگی

اهله ماه (شکل های مختلف ماه)

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: پنجم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
 اهله ماه (شکل های مختلف ماه)
اهداف یادگیری:

انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

1. دریابد که ماه به شکل های مختلف دیده می شود
2. دریابد که وجود شکل های مختلف برای ماه، به علت موقعیت های متفاوت ماه و زمین نسبت به یکدیگر است
3. نسبت به کسب اطلاعات بیشتر در مورد نجوم از خود کنجکاوی و علاقه مندی نشان دهد.
4. به عظمت خلقت ارج بنهد


ابزار مورد نیاز:
نور متمرکز چراغ مطالعه یا دستگاه اسلاید- توپ سفید- تصاویری از همه شکل های اهله ماه- کتاب هایی در رابطه با ماه- در صورت امکان فیلم در زمینه چرخش ماه به دور زمین

مراحل /اقدامات
فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم یک منبع نور و دو توپ سفید یکی بزرگ و یک کوچک را به دانش آموزان نشان می دهد و از آنها می خواهد که تعیین کنند کدامیک خورشید، زمین و ماه می تواند باشد. سپس حرکت ماه به دور زمین و نیمه روشن آن را نشان دهند. سپس منبع نور را در روی میز که در وسط کلاس جای دارد، قرار می دهد و یک توپ سفید را رو به روی آن در دست می گیرد. سپس از دانش آموزان می خواهد در قسمتهای مختلف کلاس و اطراف میز او بایستند و شکل قسمتهایی از توپ را که روشن می بینند، به خاطر بسپارند. سپس جای خود را در کلاس تغییر دهند و این کار را آنقدر ادامه دهند تا بعد از یک چرخش کامل به دور میز معلم، دوباره به جای اولیه خود برسند و سپس به این سؤال پاسخ دهند که این مشاهدات چه چیزی را در ذهن شما به یاد می آورد؟دانش آموزان ضمن چرخش در دور کلاس و قرار گرفتن در موقعیت های مختلف، شکل هایی از نیمه روشن توپ را که روشن می بینند، به خاطر می سپارند.

آنها همچنین سعی می کنند بین مشاهدات قطعی و مطالعات قبلی ارتباط برقرار کنند.
کاوشمعلم از دانش آموزان می خواهد با دوستان خود در گروه درباره مشاهدات خود، مشورت کنند و حاصل مشاهدات خود در هر مرحله را یادداشت و رسم کنند.دانش آموزان ضمن مشورت با دوستان خود، حاصل مشاهدات خود را در هر مرحله، یادداشت می کنند.
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد مشورت های خود را درباره مشاهدات شان بیان کنند. همچنین به سؤالات او پاسخ دهند:
با تغییر چه چیزی، شکل قسمت نورانی توپ تغییر کرد؟
دانش آموزان نتایج یافته های خود را در کلاس بیان می کنند، مثلاً:
- ما شبیه این شکل ها را قبلاً در مورد ماه در آسمان دیده ایم.
در واقع اندازه ماه ثابت است اما ما در جاهای مختلف که قرار می گیریم، شکل های مختلف آن را می بینیم.
شرح وبسطمعلم تصاویری از اهله ماه در اختیار کلاس می گذارد و از دانش آموزان می خواهد هر یک شکل هایی از توپ را که رسم کردند و مشابه اهله ماه است، علامت گذاری کنند. او سپس از دانش آموزانی که جاهای مختلف کلاس قرار دارند می خواهد که شکلی از توپ را که روشن می بینند تعیین کنند.
سپس معلم توضیح می دهد که وضعیت مردم کره زمین با ماه هم همچون وضعیت دانش آموزان کلاس با توپ سفید است و با تغییر موقعیت، شکلی که دیده می شود، تفاوت می کند. او همچنین کتاب و فیلمی (در صورت امکان) هم در این زمینه در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
دانش آموزان ضمن مشاهده تصاویر، کتاب و فیلم، علت ایجاد شکل های مختلف برای ماه را کاملتر بررسی می کنند و با افراد گروه درباره آنها همفکری و مشورت می نمایند. آنها همچنین از اطلاعات جدید بهره گرفته و یافته های خود را تکمیل می کنند.
ارزشیابیمعلم از دانش آموزان می خواهد حاصل و برداشت های خود را به کلاس ارائه دهند تا مورد ارزیابی معلم و سایر گروه ها قرار گیرد.دانش آموزان جمع بندی خود از مطالب را به کلاس ارائه داده و آنها را مورد ارزیابی معلم و سایر گروه ها قرار می دهند.

مطالب مرتبط:
درباره کره ماه بیشتر بدانیم
همه آن چیزی که در مورد رویت هلال باید بدانی
تمام صورتهای زیبای ماه