تبیان، دستیار زندگی

مدار متوالی و مدار موازی

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
  مدار متوالی و مدار موازی
اهداف یادگیری :

انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

      1. مدار متوالی و موازی را ببندد. 

       2. مدار متوالی و موازی را با هم مقایسه کند.

       3. به ضرورت صرفه جویی در مصرف برق پی ببرد.

       4. در انجام کار گروهی از خود علاقه مندی و احساس مسئولیت نشان دهد.

       5. هنگام استفاده از الکتریسیته، نکات ایمنی را رعایت کند.

       6. به ضرورت صرفه جویی در مصرف برق پی ببرد.

       7. در انجام کار گروهی از خود علاقه مندی و احساس مسئولیت نشان دهد.

       8. هنگام استفاده از الکتریسیته، نکات ایمنی را رعایت کند.


ابزار مورد نیاز :
لامپ- باتری- سیم به تعداد زیاد

مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیرشدنمعلم از دانش آموزان می خواهد یک مدار متوالی را با یک مدار موازی مقایسه کرده و پیش بینی کنند که اگر یک لامپ از هر مدار برداشته شود چه اتفاقی می افتد و سپس به سؤال زیر پاسخ دهند.
هر یک از مدارهای متوالی و موازی شبیه کدامیک از مدل های زیر می باشد؟ چرا؟
دانش آموزان فعالیت های مدار متوالی و موازی را در گروه ها انجام می دهند و سپس به سؤال معلم با دقت پاسخ می دهند.
کاوشمعلم از دانش آموزان می خواهد ضمن مشورت با افراد گروه به فعالیت ها و پاسخ سؤال بپردازند.دانش آموزان با افراد گروه خود مشورت می کنند و سپس نتایج را یادداشت می کنند.
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد برداشت های گروه را به زبان خود بیان کنند. همچنین به سؤال زیر پاسخ دهند:
- در کدام مدار با خارج شدن یک لامپ از مدار، بقیه مدار همچنان وصل می باشد؟ این مدار شبیه کدام بازی در شکل قبل است؟
دانش آموزان اطلاعات دریافتی را به برداشت های قبلی گروه خود اضافه و آنها را کامل می کنند.
شرح وبسطمعلم اطلاعاتی در زمینه مدارهای متوالی و موازی در اختیار بچه ها قرار می دهد و آن اطلاعات را با آزمایش به تجربه در می آورد.دانش آموزان دریافتی را به برداشت های قبلی گروه خود اضافه و آن ها را کامل می کنند.
ارزشیابیمعلم از دانش آموزان می خواهد نتایج فعالیت ها و بررسی های خود رابه کلاس ارائه کرده و مورد ارزیابی قرار دهند.دانش آموزان جمع بندی نهایی خود را به کلاس، بقیه گروه ها و معلم ارائه می دهند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

مطالب مرتبط:
مدار متوالی و مدار موازی
درایور دو موتور پله ای با میکروکنترلر PIC