تبیان، دستیار زندگی

پاسخ به مساله (با هم بیاموزیم)

کاریکاتور و طراحی آن، جایگاه خوبی در جامعه ها دارد و کسانی که از این هنر بهره ای دارند، توانسته اند مفهوم مهمی را با بی زبانی کاریکاتور خود، به دیگران بفهمانند. کاریکاتور در روزنامه و مجلات نیز چاپ می شود و با زبان فکاهی و طنز همراه است و نه من، بلکه هیچ کس نباید از کاریکاتور چهره خود ناراحت شود. زیرا قصد و منظوری در کار نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
پاسخ به مساله(با هم بیاموزیم
 دو مسأله مطرح شد اینک پاسخ یکی از همکاران را به آن سوالات می خوانیم:
مسأله اول: اگر وارد کلاس شدید و مشاهده کردید طرحی کاریکاتوری از شما روی تخته سیاه کشیده شد چه می کنید؟

پاسخ مسأله اول: وقتی وارد کلاس شدم و طرح کاریکاتوری چهره خود را بر تخته سیاه دیدم ،خیلی عادی مثل روزهای قبل سلام و احوالپرسی می کنم. نگاهی به تخته سیاه می اندازم و با چهره ای شاد و تبسمی که بر لب دارم، می گویم: بچه ها"این هنر جالب کار کیست؟ هر که هست، برایش دست بزنید." بعد ادامه می دهم:"کاریکاتور و طراحی آن، جایگاه خوبی در جامعه ها دارد و کسانی که از این هنر بهره ای دارند، توانسته اند مفهوم مهمی را با بی زبانی کاریکاتور خود، به دیگران بفهمانند. کاریکاتور در روزنامه و مجلات نیز چاپ می شود و با زبان فکاهی و طنز همراه است و نه من، بلکه هیچ کس نباید از کاریکاتور چهره خود ناراحت شود. زیرا قصد و منظوری در کار نیست.

در این زمان، اگر رسم کننده کاریکاتور خود را معرفی نکند، دیگران او را معرفی خواهند کرد. بنابراین اگر عکس  العمل ناخوشایندی از معلم سر بزند، مانعی برای بروز ذوق و استعداد و ابتکار دانش آموز خواهد شد.

و مسأله دوم: اگر فرصتی را  در  اختیار دانش آموزان قرار دهید تا مشاهده میکروسکپی انجام دهند ولی در پایان آن زمان چند نفر اظهار کنند که فرصت کافی نداشته اند چه رفتاری می کنید؟

پاسخ مسأله دوم: در این موقعیت میکروسکوپ را در اختیار شاگردان قرار می دهم و دیگران را به بیرون هدایت می کنم و خود نیز در کنار آنها می مانم تا با حوصله مشاهده و استفاده کنند. دلیل آن نیز واضح است. زیرا در برابر خواست آنها توانسته  ام کاری انجام دهم. من الگو هستم و شاید فرصت دیگری برای آنان پیش نیاید. این لحظه ای است که می توانم، احساس رضایت، جایگاه و موقعیت خود را نیز در بین آنها تثبیت کنم.

 
                                                                  محمد حسین رشیدی-آموزگار پنجم دبستان شهید صادق نجف آباد-اصفهان
 

ارتباط معلم با مولف کتاب درسی

رابطه معلم با کتاب، یک رابطه نزدیک و جدانشدنی است. به این معنا که اگر مهم ترین  کتاب ها را هم داشته باشیم، ولی معلم مجرب و خوب برای تدریس آنها وجود نداشته باشد، کتاب به خودی خود معنا نخواهد شد. پس معلم، خلاق است و می تواند با خلاقیت و نقش آفرینی خود مطالب کتاب درسی را در قالب بیانی شیوا و جذاب به دانش آموزان تفهیم کند. ولی در نظام فعلی آموزشی ما، معلام در تدوین و تألیف کتب نقش روشنی ندارد. امیدواریم با توجه به  جرقه ای که زده شده است، معلمان بتوانند در این امر نقش مهمی داشته باشند.

                                                                                                                                              یک معلم از بوشهر 
مطالب مرتبط:

تکنیک 2 در 10، معجزه ای در کلاس درس
باهم بیاموزیم

منبع: آموزش ابتدایی