تبیان، دستیار زندگی

با هم بیاموزیم

اگر موضوعی را به منزله تحقیق به دانش آموزان معرفی کردید، ولی فقط عده کمی از آنها آن تحقیق را انجام دادند، چه می کنید؟"
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
با هم بیاموزیم
راه حل های گوناگون را در پاسخ به سوال بالا بررسی می کنیم:

*افرادی که تحقیق را انجام داده اند، تشویق و به نمره آنها اضافه می کنیم.
*از والدین دانش آموزان می خواهیم در انجام دادن تحقیق ها، بیشتر دانش آموزان را یاری کنند.


*بدون آن که قضاوت کنیم، شرایط دانش آموزان را در  انجام دادن آن تحقیق بررسی می کنیم:

-آیا موضوع تحقیق مناسب سن آنها بوده است.
-آیا آنها منظور ما را از آن تحقیق به خوبی و به دقت فهمیده اند؟
-آیا منابع کافی در مدرسه و خانه برای آن تحقیق در دسترس بوده است؟
-آیا آنها از کمک و یاری بزرگ تر ها برای انجام دادن آن تحقیق برخوردار شده اند؟

اگر روش و راه حل آخر را برای این تحقیق بپسندیم، بهتر است پس از بررسی تغییراتی در تحقیق بدهیم. مثلاً موضوع تحقیق را مناسب فعالیت دانش آموزان کنیم یا موضوع تحقیق را محدود و جزئی کنیم تا آنها بدانند دقیقاً از ایشان چه می خواهیم یا بکوشیم کتاب های مناسب و منابع دیگری در اختیارشان قرار دهیم و تا حدامکان آنها را در انجام دادن تحقیق یاری کنیم.بهتر است از هر دانش آموز، به اندازه توان او انتظار داشته باشیم و هر تحقیقی را بپذیریم و تشویق کنیم و از معرفی کردن یک یا دو تحقیق در حکم تحقیق بر جسته و بقیه تحقیق ها به مثابه کارهای ناقص پرهیز کنیم. شما کدام راه حل را برای مشکل ما می پسندید؟
مسأله این شماره:
اگر در میان دانش آموزان شما، یکی دو نفر دائماً از همه چیز و همه کس شکایت می کنند، با آنها چه می کنید؟


مطالب مرتبط:
آموزش علوم ، یک طرح بنیادی
آموزش روش تحقیق

منبع:آموزش ابتدایی