تبیان، دستیار زندگی

گفت و گو درباره سنگ ها

سنگ ها ویژگی های متفاتی دارند: رنگ و طرح های زیادی دارند، سنگ ها سخت هستند، بعضی ها بزرگ هستند بعضی ها کوچک. سنگ می تواند خال دار باشد. بیش تر سنگ ها خاکستری هستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
گفت و گو درباره سنگ ها
سنگ ها چگونه درست می شوند؟

هنگامی که نخستین بار زمین شکل گرفت. سنگ های مذاب که ماگما نام دارند، از زیر شکاف های زمین با فشار بیرون آمدند، سپس این سنگ های مذاب خنک و سخت می شوند.

سنگ های آذرین:

سنگ های آذرین ازماگمایی که از زیر زمین بیرون میآید، تشکیل می شوند. بعضی از سنگ های آذرین به آرامی در زیر زمین خنک می شوند و بعضی دیگر روی سطح زمین به سرعت خنک می شوند.


گرانیت: از ماگما درست می شود. گرانیت خال دار است بعضی از خال ها می درخشند. گرانیت یک سنگ سنگین است.
 
بازالت: بازالت از ماگما درست می شود. بازالت سنگ سیاه و سنگینی است.

سنگ پا: از گدازه ای که با سرعت فوران می کند درست می شود.. سنگ پا در اثر حباب های هوایی که در خود دارد، خنک می شود و به خاطر همین حباب ها می تواند شناور شود.
گفت و گو درباره سنگ ها
سنگ های رسوبی: در اثر فشرده شدن ذره های سنگ که روی هم انباشته و فشرده شده اند، درست می شوند. این سنگ ها زیر آب شکل می گیرند. لایه های گل، شن و حتی صدف های دریایی در مدت زمانی طولانی روی هم انباشته و فشرده می شوند و سنگ های جدیدی را درست می کنند. در بسیاری از سنگ های رسوبی سنگواره ها پیدا شده اند.

نکته:

-ماسه سنگ از لایه های شن تحت فشار درست شده است.
- سنگ رسی از گل رس تحت فشار درست شده اند.

سنگ آهک از صدف های دریایی دست شده است.یعنی صدف های دریایی که در ته دریا انباشته و فشرده شده اند.
بعضی سنگ ها از خنک شدن ماگما درست می شوند.

بعضی از سنگ ها از روی هم قرار گرفتن لایه ها درست می شوند.
بعضی سنگ ها با تغییر از حالت نرم به حالت سخت درست می شوند.
این کار زمان درازی می خواهد.
 
گفت و گو درباره سنگ ها

سنگ ها می توانند به روش دیگر نیز درست می شوند.سنگ های رسوبی زیر سطح زمین در اثر زمان، گرما و فشا تغییر می کنند. این سنگ ها را دگرگونی می نامند.

گفت و گو درباره سنگ ها
چند سوال متداول:

چقدر طول می کشد تا یک سنگ درست شود؟

اگر یک سنگی را رای چند میلیون سال بفشارید و حرارت دهید به گونه ی دیگری از سنگ ها تبدیل می شود.

گرما از کجا می آید؟

هنگامی که سنگ ها به ماگما نزدیک باشند، نه آن قدر نزدیک که ذوب  شوند بلکه آن قدر که گرم شوند، سنگ ها تغییر می کنند.

فشار از کجا می آید؟

لایه هایی که زیر زمین قرار دارند، با لایه هایی که بر روی آن ها قرار دانرد، فشرده می شوند، هرچه لایه ها ضخیم تر باشند، فشار بیش تر است.
گفت و گو درباره سنگ ها
مردم از سنگ ها بهره های فراوانی می برند.زغال سنگ، که برای انرژی مصرف می شود از سنگ های خاصی به ست می آید. بعضی از ساختمان ها از سنگ ساخته می شوند. بعضی از سنگ هافلزهایی مانند: طلاو نقره دارند.

بعضی از سنگ ها دارای سنگ های قیمتی هستندکه صیقل داده شده و در واهر سازی از آن ها استفاده می شود.

گرانیت که سنگ بسیار محکمی است در جاده سازی استفاده می شود. گل رس که سنگ نمی است در ساختن اجرها و کوزه گری استفاده می شود.  تالک، که سنگ بسیار نرمی است که برای دست کردن گچ و پودر تالک استفاده می شود.
گفت و گو درباره سنگ ها
مطالب مرتبط:
سنگ مرمر چیست؟
ساخت مگنت با سنگ
سنگ های عجیبی که رشد می کنند

کانال کودک و نوجوان تبیان
تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع: مجموعه کشف های علمی( زمین شناسی)
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.