تبیان، دستیار زندگی

چگونه بهتر گوش کنیم؟

در این جا سعی داریم تا با راه های پرورش این مهارت آشنا شویم. کلاس مکانی برای یادگیری و گوش کردن است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
چگونه بهتر گوش کنیم؟
چگونه بهتر گوش کنیم؟
گوش کردن یکی از مهم ترین مهارت هایی است که با پرورش آن می توانید کارآیی خود را در مدرسه افزایش دهید. این مهارت بعد از مهارت خواندن، یکی از مشکل ترین مهارت هاست.

در کلاس:
* در کلاس مطالب درسی را دنبال کنید و به رویا فرونروید. (خیال بافی نکنید.)
* اگر حرف بزنید، مطمئنا نمی توانید گوش کنید.
* در هنگام گوش کردن قلم به دست باشید و نکات مهم را یادداشت کنید.

قبل از کلاس:
* راجع به مطالب درسی جدید فکر کنید.
* نکات مهم جلسه گذشته را به یاد آورید. (دوره کنید.)
* تکالیف خود را انجام دهید.

در کلاس:
* آن چه را که قبلا یاد گرفته اید با مطالب جدید ارتباط دهید.
* آیا شما راجع به موضوع درس اطلاعات اضافی دارید؟
* در طی درس چه چیزی به ذهن شما می آید؟
* بر روی موضوع درس تمرکز کنید.
* نکات مهم درس را یادداشت کنید.
* در صورت امکان روی نیمکت های جلوی کلاس بنشینید. اگر جلوتر باشید بهتر می توانید گوش کنید.

بعد از کلاس:
* مطالب درسی و یادداشت های تان را دوره کنید.
* بعضی ها دوست دارند که یادداشت های شان را پاک نویس کنند، اما سعی کنید برای اینکار وقت زیادی اختصاص ندهید.
* هنگام دوره زیر نکات مهم خط بکشید.

نکات دیگری راجع به گوش کردن:
* خوب گوش کردن به معنی توجه کردن است.
* تمام آن چه را که گفته می شود بشنوید، نه آن چه را که دوست دارید.
* آن چه را که می شنوید با آنچه که از قبل می دانستید ربط دهید.
* نکات مهم درس را تشخیص دهید.
* سعی کنید نکات مهمی را که ممکن است سوال امتحان باشد، تشخیص دهید.
* صحبت های معلم را دنبال کنید. (حدس بزنید صحبت های بعدی او چه خواهد بود.)
* به دقت به آن چه معلم راجع به تکالیف درسی می گوید، گوش کنید و در صورت نیاز آن را یادداشت کنید.
* به دقت گوش کنید و به دنبال عبارات کلیدی معلم باشید و به آن اهمیت دهید.

عباراتی هم چون " این مطلب مهم است...، مهم است بدانید که... و یا لازم است که این مطلب را برای امتحان بدانید...
" بخاطر بسپارید که گوش کردن با شنیدن متفاوت است. شما می توانید هر چیزی را بشنوید، اما به آن گوش نکنید یا از یک گوش بشنوید و از گوش دیگر بیرون کنید. برای گوش کردن باید فکر کنید و فعال باشید نه منفعل.

مطالب مرتبط:
مهارت‌ های مورد نیاز برای شروع کلاس اول
مهارت های تحصیلی؛ راهی برای موفقیت
مهارت های دیکته نویسی

منبع: شاگرد زرنگ