تبیان، دستیار زندگی

حجم و جرم مواد(جرم)

دانش آموزان با استفاده از ترازو، جرم دو شیشه را مقایسه می کنند و نتایج را در کلاس بیان می کنند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
حجم و جرم مواد
اهداف یادگیری:
انتظار می رود دانش آموز در فرایند آموزش:

       1. با انجام فعالیت مواد را از نظر جرم طبقه بندی کند

       2. مفاهیم را در قالب جملات کامل بیان کند.

       3. ترازو را برای مقایسه در جرم به کار ببرد

       4. با مقایسه اجسام با جرم و حجم های متفاوت نتیجه بگیرد که هر چیزی که حجم بیشتری دارد لزوماً جرم بیشتری ندارد .

       5. نسبت به مشاهده مواد در محیط اطراف علاقه مند و کنجکاور شود.

       6. به نظریات دیگران توجه نماید.

 ابزار مورد نیاز:
ظروف بشر- ارلن- بالن- استوانه مدرج- بتری در اندازه های متفاوت برای هر گروه- لیوان- استکان- اجسامی مانند وزنه- سنگ- پاکن- که توپر هستند به تعداد همه گروه ها- خمیر بازی- چوب- نخ- ماژیک- بادکنک- (برای هر دانش آموز) دفترچه برای ثبت یادداشت ها- توپ پینگ پنگ- پنبه- چوب کبریت- جعبه خالی کبریت- به تعداد گروه ها- جعبه کوچک و بزرگ- جعبه دستمال کاغذی- کیک صبحانه بزرگ و کوچک

 جرم:
مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم یک کیک صبحانه بزرگ و یک کیک صبحانه کوچک را به کلاس می آورد و سپس از بچه ها سؤال می کند:
این دو کیک چه فرقی باهم دارند؟
سپس هر دو کیک را به تعد بچه های کلاس تقسیم کرده و به هر کدام یک تکه از کیک بزرگ و یک تکه از کیک کوچک می دهد و از بچه ها می خواهد آن دو را با هم مقایسه کنند.
بچه ها ضمن خوردن کیک، درباره سؤال معلم فکر می کنند و دو تکه کیک را مقایسه می کنند.
کاوشمعلم بچه ها را به همیاری با افراد هم گروه تشویق می کند.بچه ها نتیجه دریافت خود از مشاهده شان را با گروه شان در میان می گذارند.
توصیفمعلم از بچه ها می خواهد یافته های خود در گروه را به زبان خود بیان می کنند.
او همچنین از انها می پرسد: کدام کیک مقدار ماده بیشتری دارد؟
بچه ها یافته های خود از مشورت در گروه را به زبان خود بیان کرده و یا برای آن شکل رسم می کنند، مثلاً می نویسند کیک بزرگ ماده بیشتری دارد.
درگیر کردنمعلم از بچه ها می خواهد با استفاده از دو مقدار متفاوت خمیر دو کاسه هم شکل بسازند.دانش آموزان با استفاده از دو مقدار متفاوت خمیر دو کاسه هم شکل می سازند.
کاوشمعلم بچه ها را تشویق می کند که درباره فعالیت با همدیگر صحبت کنند.دانش آموزان ضمن انجام فعالیت درباره متفاوت بودن اندازه دو کاسه باهم گفتگو می کنند.
توصیفمعلم از بچه ها می خواهد دلایل گروه خود را درباره اندازه کاسه ها توضیح دهند.بچه ها دلایل کوچک و بزرگ بودن کاسه ها را به زبان خود توضیح می دهند، مثلاً می گویند خمیر کوچک ماده کمتری دارد پس کاسه کوچکتری از آن درست می شود.
شرح و بسطمعلم توضیح می دهد که ماده بیشتر داشتن را جرم می نامیم. مثلا می گوییم جرم کیک بزرگ بیشتر از کیک کوچک است.دانش آموزان با نامگذاری مفهوم جرم آشنا می شوند و سعی می کنند مواد مختلف را با این نامگذاری، دسته بندی کنند، مثلاً خمیر بزرگ جرم بیشتری از خمیر کوچک دارد.
ارزشیابیمعلم از بچه ها می خواهد جرم دو شیشه شیر، یکی پر و یکی خالی را پیش بینی و مقایسه کنند.دانش آموزان با استفاده از ترازو، جرم دو شیشه را مقایسه می کنند و نتایج را در کلاس بیان می کنند.

مطالب مرتبط:
حجم و جرم مواد
مقدمه ای بر جرم و حجم

مرکز یادگیری سایت تبیان